Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Ett pooltak krävs i Sverige

Det är fortfarande relativt ovanligt att familjer i Sverige skaffar en pool och även om det kommit en ökning under senare år så är det fortfarande en relativt ovanlig syn. Något som är synd då en pool tillför en extra dimension till ett hus; både för vuxna och för barnen och där både motion samt lek kan kombineras. Dessutom så är en pool perfekt att njuta vid under en varm sommardag och bara sitta och läsa en god bok vid, den är perfekt för en mindre sammankomst där man grillar-, äter och dricker i goda vänners lag. Kort sagt – äger man en pool så har man också en väldigt bra samlingsplats och en ny central del av huset under sommaren.

Anledningen till att inte fler personer i Sverige – det finns trots allt en väsentlig del av hus och villor över hela landet – väljer att installera en pool är två saker; kostnaden och livslängden. Man tar nämligen för givet att en pool dels är dyr att installera och dels så tar man också för givet att den inte kommer att hålla så länge som man önskar. Det sistnämnda är något som man baserar på ett i grunden korrekt antagande och att vårt nordiska klimat har en stor del i att en pool inte håller lika lång tid i Sverige som motsvarande gör i exempelvis USA eller i Spanien. Vi säger här att detta antagande är korrekt till viss del och vi tillägger även att en pool i Sverige visst kan hålla lika länge; förutsatt att man sköter den på ett korrekt sätt.

En pool – oavsett var den står – kräver god skötsel och framförallt så kräver den ett skydd, speciellt om man ser till en som ska installeras i Sverige. Med skydd menar vi inte här en av de blå plastmattor som man placerar över poolen och som sedan skyddar den under vintern; vi menar ett rejält pooltak. Investerar man som poolägare i ett pooltak så har man också alla möjligheter i världen att kunna använda sin pool under en väldigt lång tid.

Ett pooltak ger din pool längre livslängd

Många tar här för givet att ett pooltak förfular intrycket och att det också lätt går sönder, speciellt de modeller som är gjorda av glas och som därmed – tror man – inte ska klara av en kall vinter. Ingenting kunde här vara mer fel – dagens pooltak klarar både hård kyla, de klarar stor tyngd – från exempelvis snö – och de är dessutom snygga.

Naturligtvis så ska man här även skilja bland modellerna som finns samt vilka olika funktioner dessa har – på samma sätt som man måste göra med poolen i fråga; men om man är beredd att lägga några extra kronor på ett rejält pooltak så kan man också räkna med att den pool man installerat kommer att stå emot tidens tand på ett väldigt bra sätt.

Det finns ingen anledning att låta vårt svenska klimat vara en avgörande faktor kring huruvida man installerar en pool eller inte, med rätt pooltak så klarar man sig och kan njuta av den lyx som en pool för med sig under lika lång tid som om den skulle ligga inomhus.

Läs mer på http://swimstoresweden.se/.

13 Oct 2017