Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

En säker arbetsplats

God ventilation innebär inte enbart en hälsosam arbetsmiljö utan borgar även för säkerhet. Många arbetsplatser med bristfällig ventilation löper risk för skador på personal och byggnad.

Under vardagarna spenderar man mer tid på arbetet än i vaket tillstånd i hemmet. Därför är arbetsmiljön oerhört viktig för ett friskt och långt liv. På många arbetsplatser utsätts man för en hel del hälsofaror. Det kan vara klämrisk eller fallrisk. Risk för skärskador eller brännskador. Men det finns även risker som gäller det man andas in.

Vet man med sig att det föreligger en risk så brukar man ha noggranna kontroller. Dessutom använder man sig av speciella luftreningstillbehör. Det kan vara industrifilter eller att personalen använder andningsmasker. Men det finns många arbetsplatser där man inte ligger i samma riskzon. Kanske är det ett äldre hus där man har sitt kontor, sin butik eller någon annan verksamhet. Det kan gå ett tag innan man börjar reagera på att de i personalen ofta är sjuka. Huvudvärk och allergier kan bli mer och mer vanliga. Och även mer diffusa symptom som kan vara svåra att diagnostisera. Boven i dramat kan vara en bristfällig ventilation. Men det är sällan det första man tänker på.

Med regelbundna kontroller

För att värna om hälsan och säkerheten i byggnader utförs det besiktningar av byggnadens ventilation. Det är ett sätt att se till att hålla en hög kvalitet på luften som rör sig i byggnaden. I längden är det en ekonomisk besparing för både företaget, individen och samhället. Med en dålig ventilation ökar sjukskrivningar och byggnaden börjar fara illa. Till slut kan det bli så pass dåligt att en totalrenovering krävs. Eller att byggnaden måste rivas. Därför ska man inte undvika den viktiga besiktningen av byggnadens ventilation. Annars kan det bli dyrt i längden.

Hot om vite

En besiktning av ventilationen är inte något som man själv kan välja bort. På grund av sitt värde för samhälle och individ så är det återkommande kontroller som meddelas byggnadens ägare. Ett vite utdöms om man vägrar en besiktning. Men även om det visar sig att ventilationen är bristfällig och man inte åtgärdar detta så kan man dömas till vite. Det är en åtgärd för att säkerställa att normerna för god ventilation i byggnader följs. Med hjälp av en god ventilationsfirma så brukar det gå snabbare och lättare att följa reglerna än man tror. Och det tar inte lång tid innan man märker resultat. Läs mer om OVK på denna sida: https://www.ovkbesiktning.nu/

25 Sep 2020