Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

En målare i Täby kan ta ert badrum ut ur 90-talet

Har ert badrum sett likadant ut sedan mitten av 90-talet? Då är det nog på tiden att låta en målare i Täby ta sig en svängom bland porslinet och fräscha upp.

Även om ert badrum sett likadant ut sedan 90-talet så kan det ha sina orsaker. Det är väldigt dyrt att renovera ett badrum. Inte minst då allt VA-arbete måste göras av dyra hantverkare. Det är inte konstigt att man skjuter en sådan stor utgift framför sig.

Dock behöver inte en renovering av ett badrum innebära att man ändrar på allt. Man kan få till väldigt stora förändringar med relativt små medel. Att måla om är en sådan åtgärd. Med trevliga och fräscha färger på väggarna kan du skapa känslan av ett nytt badrum.

Låt en målare från Täby förvisa 90-talet tillbaka till 90-talet

På 90-talet trodde man att man hade smak. Det hade man inte. Det var visserligen bättre än 70- och 80-talen, men fortfarande inte bra. Framförallt har det blivit värre ju mer det slitits. Egentligen skulle man helt sonika vilja riva ut allt och därefter börja om från början.

Men man kan dock inte få allt man vill ha. Däremot kan du få en målare i Täby att komma in och lägga moderna och fräscha färger på väggarna i ditt badrum och med små medel förvisa 90-talet ner till det mörker i tidens katakomber där 90-talet numera hör hemma. Ditt badrum förtjänar att finnas i nutid.

28 Mar 2022