Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Dolda fel i hus – vad kan man göra?

Du som har köpt ett hus eller en villa och upptäckt ett fel på bostaden i efterhand kan klaga på felet i upp till tio år efter att du tog över huset. Ett fel som fanns i huset men inte gick att upptäcka vid köpet brukar kallas för “dolt fel”.

För att ha möjlighet att få ersättning för ett dolt fel måste du som köpare ha gjort en noggrann besiktning innan köpet. Det dolda felet måste naturligtvis ha funnits i huset redan när du köpte det. Det måste vara ett fel som inte heller borde uppstå utifrån husets ålder, konstruktions eller skick. Du kan självklart inte köpa ett stort renoveringsobjekt och ett par år senare undra varför flera saker inte fungerar.
En inmurad mullbänk med många decennier på nacken räknas knappast heller. Ett dolt fel måste komma oväntat - alltså vara något som du utifrån omständigheterna inte hade kunnat räkna med.

Kriterier som kan ge dig rätt att få ersättning för dolda fel:

1, Felet ska ha funnits i huset/bostaden när du tillträdde huset/bostaden.

2, Felet ska inte ha gått att förvänta sig.

3, Felet gick inte att upptäcka när du köpte och tillträdde bostaden

4, Huset visar sig vara i sämre skick än vad säljaren tidigare har berättat. Säljaren kan alltså ha undanhållit viktigt information till dig som köpare.

Rätt att reklamera

Du som är köpare och upptäcker ett misstänkt dolt fel måste reklamera felet inom rimlig tid. För det första har du alltså rätt att reklamera inom tio år efter tillträdet men du bör reklamera felet så fort du upptäcker det. Du kan då eventuellt kräva avdrag på köpesumman.

Om det dolda felet beror på att säljaren varit nonchalant, eller om huset inte lever upp till vad säljaren har utlovat, kan du som köpare eventuellt också ha rätt till att få ett skadestånd av säljaren. Det handlar om att du i så fall har blivit lurad.

Om du upptäcker ett dolt fel som är stort redan under första året i ditt nya hus kan du som köparen kräva att köpekontraktet hävs. Du har alltså rätt att häva hela köpet. Om det skulle visa sig finnas fel som säljaren uppenbarligen ljugit om och medvetet dolt kan du ha rätt att häva köpet efter längre tid än det första året. Om säljaren friskrivit sig dolda fel, alltså köpt en försäkring som ska täcka sådana här problem ska försäkringen ändå ge dig som köpare de pengar du har rätt till.

Ta hjälp med reklamationen

Bråk om dolda fel i hus är ofta jobbiga och rätt svåra att få rätsida på. Med hjälp av en advokat får du vägledning och rådgivning och slipper själv sitta ensam med vad som är rätt och fel. Ibland måste flera olika yrkeskunniga vara inblandade till exempel en jurist, en lantmätare och en hantverkare som kan bedöma det byggnadstekniska frågorna. Med hjälpa av en advokat får du hjälp med kontakter och kan lättare få hjälp med eventuella skadestånd eller att häva köpet.

13 Feb 2017