Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Din bästa försäkring

Att sälja ett hus är en ganska stor affär och medför ansvar och en hel del arbete. Som du säkert redan vet vilar ansvaret för husets skick och dolda fel på dig som säljare. Hur hanterar du detta?

Att köpa och sälja hus är några av de största affärer vi som privatpersoner kommer att göra i livet. För majoriteten av oss innebär husköp att vi tar banklån och att vi tar oss an arbetet med att sköta ett hus. Det ska inte bara hålla ihop utan fungera som din och familjens bostad, kanske i många år.

Samtidigt är det en otrolig lycka för de flesta att äga ett eget hem. Ett hus, en tomt, en egen trappa att sitta och ta morgonkaffet på en sommarmorgon. För både säljare och köpare är husets skick viktigt. Skicket avgör till viss del fastighetens pris. Priset och skicket indikerar hur mycket tid och pengar man som köpare kommer att behöva lägga på huset ifråga.

Vad är dolda fel?

Dolda fel är helt enkelt vad det låter som - fel som inte kan upptäckas vid en vanlig husvisning och som inte nämnts i beskrivningen av fastigheten. Det kan handla om fukt eller om bristande konstruktion. Som köpare är det av yttersta vikt att man får tillgång till så mycket information om huset som är möjligt. För dig som säljare är informationen faktiskt precis lika viktig. Det är du som säljare som får ta kostnaden om huset visar sig ha allvarliga brister inom tio år efter det att du sålt fastigheten.

Slutsatserna av detta är mycket enkla att dra. Genom att anlita en besiktningsperson som går igenom hela fastigheten kommer du att kunna redovisa vad som eventuellt inte fungerar. Därmed är felen inte längre “dolda” utan öppet redovisade för alla.

En överlåtelsebesiktning är din bästa försäkring

Din grannes pappa som byggt hus hela livet är inte en godkänd besiktningsman. Du behöver anlita en person som är godkänd och oberoende och utbildad av SBR. Vad händer vid en besiktning? Jo, hela huset gås igenom och personen du anlitat använder sin erfarenhet och utbildning för att avgöra husets skick.

I utrymmen av den karaktär som kallas våtutrymmen brukar en fuktindikering utföras. Man avgör alltså med ett instrument om fukt är ett problem. En riskanalys är också standard och där påpekar besiktningsmannen om det kan finnas andra problem. Med ett protokoll i handen kan både säljare och köpare känna sig trygga med husaffären.

8 Sep 2020