Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Brandskydd i bostaden

Genom historien har otaliga bränder skett, och sker fortfarande, i flerbostadshus. Idag finns stränga regelverk kring brandskydd, särskilt i fastigheter där flera lägenheter finns. Givetvis är brandsäkerheten viktig i en fristående villa också, men skadorna löper ofta en större risk för mer skada i fastigheter där flera olika familjer och bostäder finns.

Till exempel bör alla bostäder ha en brandvarnare. Det rekommenderas också att bostadsinnehavare även införskaffar pulversläckare och en brandfilt. Det ställs givetvis även krav på brandsäkerheten i företagslokaler. I det avseendet är det vanligt att en brandjalusi införskaffas som en förebyggande åtgärd.

Varje lägenhet en egen brandcell

I större lokaler kan en brandjalusi användas för att skapa en ny brandcell. I ett flerbostadshus ska dock varje lägenhet fungera som en egen brandcell. Syftet med att skaffa en brandjalusi, eller att bilda en brandcell över huvud taget, är att göra så att elden sprider sig långsammare. I flerbostadshus brukar man säga att en brand i en lägenhet inte ska kunna spridas till grannen inom en timme. Det här ökar markant chanserna för brandkåren att ha kontroll över elden.

Brandvarnare

Sedan slutet av 90-talet finns det krav på att varje lägenhet ska ha en egen brandvarnare. De ska sitta där taket är som högst och inte sättas upp på väggen eller placeras på en hylla. Det rekommenderas att det ska finnas minst en varnare i varje våning och även i eller strax intill sovrum.

Det rekommenderas också att testa brandvarnaren en gång i månaden. Det här kan göras enkelt genom att trycka på testknappen. Flertalet undersökningar visar att många brandvarnare inte fungerar på grund av att batterierna inte har bytts på länge.

Öva utrymning

Oavsett om det finns en brandjalusi och att alla andra nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits, kan olyckan ändå vara framme. Om det sker är det viktigt att vara förberedd och veta hur man ska agera. Det bästa sättet att förbereda sig på är kanske att öva utrymning.

Öva utrymning bör göras med hela familjen (eller företaget). Samtliga som vistas i lokalen bör känna till var utrymningsvägarna finns och var ni ska samlas någonstans. Det bästa är helt enkelt att öva tillsammans för att alla ska ha håll på detta. Att bara ha en karta uppsatt som visar utrymningsvägarna är bra, och i många fall ett krav, men i en nödsituation kan paniken göra att det är svårt att orientera sig. Att ha tagit sig igenom utrymningsvägarna en gång kan hjälpa mycket om en brand väl är framme.

16 Feb 2018