Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Behöver du en sanering?

Det finns olika tillfällen då man kan behöva en sanering. Sanering kan behövas då man renoverar eller river en fastighet, men även på grund av andra saker som kan ha satt sig i bostaden.

En vanlig sak att behöva sanera bort är asbest. Det är ett bra material i det avseendet att det är tåligt mot värme och kemikalier. Men när det går sönder blir det farligt. Om man andas in asbest kan man nämligen drabbas av olika lungsjukdomar och till och med cancer. Därför är det lag på att man måste göra en sanering om man hittar asbest i huset. En sanering kan även utföras i smittider. På offentliga platser passerar många olika människor. För att stoppa en smittspridning kan man därför göra en sanering och döda bakterier och virus. Har man rökt länge inomhus och röken sitter fast i väggar och möbler? Även då kan man göra en sanering för att få bort röklukten. Det utförs saneringar av olika anledningar, detta är bara några exempel.

Krävs kunskap

För att göra en sanering bör man ha de rätta kunskaperna. Detta är inget man ska ge sig på själv. I vissa fall jobbar man med farliga ämnen och material. Det är då viktigt att man har rätt utrustning för att hantera det. Det finns företag som arbetar med saneringar. De vet hur det ska göras och vet hur de ska skydda sig själva. Dessa kan man anlita både som privatperson och företag. Är man privatperson har man dessutom möjlighet att få ROT-avdrag. Läs mer om sanering på denna webbsida: https://www.saneringlinköping.se

30 Nov 2020