Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Att tänka på när man anlitar underkonsulter

Många företag driver sin verksamhet med hjälp av anställda och när de får in fler uppdrag så väljer de helt enkelt att anställa fler medarbetare. Det finns både fördelar och nackdelar med det arbetssättet och tydligt är att ett antal företag numera väljer att gå en annan väg. 

Det finns de som istället för att anställa väljer att anlita underkonsulter som hjälper dem med uppdragen. Det är inte helt ovanligt om man arbetar som exempelvis byggkonsult att man sköter upphandlingar av stora byggen och sen fördelar ut arbetet på underentreprenörer. Här kommer vi att ta upp några saker som är bra att tänka på om man anlitar underkonsulter. Några saker att ha i åtanke är bland annat:

  • Kompetensbrist
  • Riskerna
  • Möjligheterna

Kompetensbrist

För den som är byggkonsult i en stor stad som Stockholm så är det inte lika stora problem med kompetensbrist. Det finns väldigt många människor och därmed ökar sannolikheten att man hittar någon som kan hjälpa en med ett visst uppdrag. 

När det kommer till att få tag på underkonsulter så är Stockholm en bra stad eftersom det finns väldigt många egenföretagare och i princip alltid någon som för tillfället har brist på jobb och därmed tacksamt tar emot nya uppdrag. Utmaningen kan vara om det behövs specialistkompetens som exempelvis en sprängtekniker eftersom det inte alls är lika givet att någon med en så ovanlig kompetens har valt att starta eget företag. För den typen av kunskap så kan det vara så att stora företag anställer personer, utbildar dem inom flera områden och ser till att ha kompetensen tillgänglig internt när den väl behövs.

Riskerna

Några av riskerna när man är byggkonsult och anlitar underentreprenörer för uppdragen är att man inte har chansen att kvalitetssäkra personalen på samma sätt som med sina egna anställda. Man kan förstås försöka anlita dem som man av erfarenhet vet är bra på sina respektive områden men om man växer och redan har dessa entreprenörer uppbokade på annat håll så måste man ibland pröva nya kort. En anställd kan man lättare utbilda, kvalitetssäkra och ställa krav på när det kommer till både kunskap och säkerhet. En extern firma som man hyr in har en annan frihet i sitt arbete och kan därmed vara en stor möjlighet eller en stor risk beroende på hur bra de är på sitt jobb. 

Ytterligare en riskfaktor är att oavsett hur många entreprenörer man tar in och hur bra de än verkar vara på sitt jobb så vet man inte om de har dubbelbokat sig eller inte. Det innebär att en samarbetspartner kan tacka ja till ett uppdrag för att sen åka iväg och göra jobb på andra platser i Stockholm. Risken för förseningar på grund av faktorer som man själv inte kan kontrollera ökar därmed jämfört med att genomföra uppdragen med hjälp av egna anställda. Läs mer om byggkonsulter i Stockholm och klicka på denna länk.

9 Sep 2018