Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Att göra rent hus

Fastigheter är ibland mindre rena än önskvärt. Ibland är de rentav långt ifrån godkänd standard. Då brukar man använda begreppet sanering. Orsaken till att sanering behövs varierar.

Av en mängd olika orsaker hamnar man ibland i en situation där sanering behövs. Som fastighetsägare är man sällan lycklig över situationen. Äger du en fastighet i Norrköping eller dess omgivningar vet du säkert att allt kan hända. Allt kan inte förhindras men med rätt hjälp kan allt åtgärdas.

Begreppet sanering är som sagt stort och rymmer många olika scenarion. En vanlig anledning till att behov av sanering uppstår är vattenskador. Ett rör har kanske stått och läckt i tysthet och helt obemärkt. Fukt och kanske mögel har uppstått och måste bort.

Likaså kan tidigare generationer använt material som vi idag vet är olämpliga, som asbest. Åtgärder behövs.

Kompetens och kunskap

För att kunna åtgärda skador av dessa och andra slag behöver man mer än byggkunskaper. Till alla sorters sanering krävs speciell kompetens. Exempelvis asbest omges av ett omfattande regelverk när det ska tas bort. Röta och mögel kräver kunskap om de förhållanden och de organismer som är orsaken.

En speciell typ av sanering finner vi under namnet social sanering. Där handlar det om olika typer av mänsklig misär som satt sina märken i ett hus. Smuts, avföring och diverse annat kräver rätt kompetens hos den personal som ska ta hand om alltihop.

En sanering i Norrköping är sällan trevlig men alltid givande. En genomförd sanering ger tillfredsställelse för både kund och den anlitade firman.

13 Jun 2021