Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Asbestsanering är ofta nödvändigt vid renoveringar i Västerås

Misstänker ni att det finns asbest i ert hus? Då kan det vara klokt att göra en sanering. Det finns företag som är specialiserade på asbestsanering i Västerås.

Asbest användes länge i både isolering, kakelfog, fönsterkit, packningar, murbruk, med mera. Men så småningom kom man på att asbest är hälsofarligt och 1980 förbjöds materialet. Asbest är inte farligt så länge man inte rör det. Men ska man renovera och exempelvis knacka ner kakel eller riva ut en gammal plastmatta måste man se upp.

River man ut gammalt byggmaterial som innehåller asbest kommer små partiklar av ämnet att frigöras och spridas i luften. Dessa är extremt farliga att inandas eftersom de är cancerframkallande. Har man en bostad i Västerås som är byggd före 1980 och ska renovera den, kan man först vara tvungen att göra en asbestsanering.

Man måste ha särskild utbildning för att få utföra en asbestsanering

Asbestsanering är inte något man själv ska syssla med då det krävs särskild kunskap och utbildning. Dessutom behöver man professionell utrustning och ordentliga skyddskläder. I stället ska man ta hjälp av ett certifierat företag i Västerås som har asbestsanering som sitt expertområde. Då undersöker de först bostaden och tar prover där det misstänks finnas asbest.

Hittar man asbest måste man först ansöka om tillstånd för saneringen. Detta sköter vanligtvis den firma som ska utföra asbestsaneringen. Asbest är väldigt farligt att inandas och ämnet får inte heller spridas till omgivningen. Därför måste man också montera upp särskilda luftslussar innan saneringen kan påbörjas. Läs vidare om asbestsanering och varför det är nödvändigt här: www.asbestsaneringvästerås.se

1 Nov 2022