Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Asbestsanering

Mellan 1950-1970 användes asbest frekvent i byggbranschen. Det hade överlägset bäst tålighet, brandsäkerhet och flexibilitet bland dåtidens material. Det användes både till nybyggnationer och renoveringar i både privata villor och större fastigheter med lägenheter.

Sedermera upptäcktes att ämnet var mycket hälsofarligt och de små partiklarna stannar i luften länge. Mellan 1986 och 1982 förbjöds ämnet helt. 

Vart finner man asbest i gamla hus?

I gamla fastigheter och hus brukade man använda asbest i till exempel armerade plastdetaljer, svartlim mellan betong och mattor, och kanske värst, i frånluftskanaler i eternit. Man hittar det i eternitplattor som användes som brandskydd i tak, garage och källare samt i husväggar och fasader. Men även i isoleringsmaterial, kakelfogar och olika golvmaterial. 

Problemet med asbest är att de små farliga partiklarna kan finnas överallt och stannar kvar i luften väldigt länge. Dock är asbest helt ofarligt i fast form. När materialet bearbetas på något sätt frigörs de hälsofarliga partiklarna och bildar ett damm som är farligt att inandas. Det kan ge utslag på hud och ögon, och vad värre är på de luftvägarna och de minsta luftrören och till slut hamna i lungblåsorna och sjukdomar kan utvecklas. Asbest kan orsaka bland annat asbestos, lungcancer och mesoteliom.   

Anlita en pålitlig asbestsaneringsfirma

Är du det minsta osäker om det finns asbest i ditt hus ska du göra en miljöinventering och provtagning och eventuell asbestsanering hos en seriös firma. Det är inget du ska chansa med!

En företag som arbetar med asbestsanering måste ha den spetskompetens som behövs, och ha bästa möjliga utrustning och välutbildade. Tillstånd från Arbetsmiljöverket är ett måste och vara kvalitetscertifierade. .

Allt arbete har stränga regler för hur processen ska gå till. Det första som görs är självklart att spärra av området i fråga. Speciella skyddkläder används undantagslöst och masker med så kallade P3-filter. Det är ett mykcet effektivt filter som skiljer bort de farliga partiklarna. 

Övrig saneringsutrustning, som luftrenare och dammsugare använder samma filter. 

Efteråt rengörs allt väldigt noggrant. Efter rivningen dammsugs och våttorkas allt, inklusive den egna utrustningen och alla filter byts ut. Allt hälsofarligt avfall hanteras enligt strikta rutiner för att inget asbest ska spridas. Avfallet transporteras på ett säkert sätt för deponering. Inget får lämnas åt slumpen. Säkerheten är A och O.  

 

19 Dec 2018