Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Arkitektritat ett måste vid ombyggnader

Är det så att du funderar på att bygga om, eller bygga ut ditt hus? Ibland ser man villor och hus (mest ute på landet) där det syns långa vägar att man har bygt ut huset, utan att någon arkitekt eller professionellt hantverkare ahr varit delaktig i utbyggnaden. Det är hus där man tydligt ser att man har byggt ut huset, men inte tagit hänsyn till hur utbyggnaden har påverkat resten av huset och där man inte har brytt sig om att bygga om taket, till exempel så att även resten av huset ser bra ut, även efter att man har byggt till eller byggt om huset.

Då ser man att ingen arkitekt har varit inblandad

Om en arkitekt inte är inblandad i ombyggnationen eller utbyggnaden av huset, kan huset till exempel se vint och skevt ut, när man väl har byggt ut det. Om ingen professionell har varit med i planeringen av ombyggnationen, är det nämligen svårt för en lekman att se att formen på huset blir asymmetriskt vid en utbyggnad av huset. Man kan till exempel tydligt se var man har rivit väggen, och var den nya, tillbyggda väggen har byggts till. Man kan till exempel se på husgrunden var man har byggt ut själva husgrunden. Gör man en ombyggnad av huset och förlänger husgrunden då ser man ju till så att det inte syns att man har förlängt husgrunden alls.

En arkitekt är en garant för hög kvalitet

Nu är det ju inte endast för at huset ska vara symmetriskt och se bra ut som man anlitar en arkitekt. Det är också – och kanske framför allt för att en arkitekt ser till att hela huset kan bära en utbyggnad, utan att man bygger på sådant sätt att huset inte klarar av utbyggnaden. En arkitekt räknar med och räknar ut både tyngd, vinklar och att inte konstruktionen faller på sin egen orimlighet, vilket annars är stor risk om man inte anlitar en professionell arkitekt när man beslutar sig för en obyggnation, eller utbyggnad av sitt hus.

Anlita arkitektkontor i Stockholm

Skulle man bo på någon annan plats än i Stockholm, kan man mycket väl anlita ett arkitektkontor i Stockholm, då det egentligen inte spelar någon roll var i landet man bor. En arkitekt är ju rörlig på ett annat sätt än hantverkare, till exempel. En ritning kan man alltid sända via e-post eller vanlig post. Här kan du läsa mer om arkitektkontor i Stockholm på: https://www.arkitektkontorstockholm.se.

4 Apr 2019