Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Anlita en städfirma i Stockholm idag

Allt fler familjer i Stockholm har insett värdet i att anlita en städfirma för hjälp med exempelvis hemstädning eller andra saker som rör hushållsnära tjänster. Att fler och fler familjer gjort just detta kan naturligtvis förklaras av att det idag är billigare än någonsin att anlita en städfirma för just dessa tjänster då man kan använda sitt rut-avdrag och dra av halva arbetskostnaden på sin deklaration för ändamålen i fråga. Rut-avdraget ska inte underskattas i den här frågan; men man ska heller inte underskatta det faktum att många familjer också har ett stort behov att använda en städfirma i Stockholm.

Lever man som en familj i Stockholm så skiljer sig vardagen nämligen lite åt mot hur en familj i exempelvis Härnösand har det. Jobbar de båda vuxna i respektive stad under normala kontorstider så kommer föräldrarna i Härnösand att kunna vara tillbaka i sin bostad inom tio minuter; detta ställt mot de kanske femtio minuter som föräldrarna i Stockholm tvingas lägga på att pnedla. Vidare så kanske barnen i de båda familjerna spelar fotboll eller håller på att sjunga i en kör. Återigen: resorna i Härnösand och skjutsen där kommer att uppgå till kanske tio minuter och det tredubbla kommer att vara tiden för detta i Stockholm. Allt tar – helt enkelt – längre tid i Stockholm och det här är tid som man inte får tillbaka, utan som går ut över något värdefullt i form av kvalitetstid med sin familj.

Kan man så anlita en städfirma för hemstädning – ja, då jämnas oddsen ut och även en familj i Stockholm kan, trots pendling och all tid den tar, hinna med att umgås. Därför är också en städfirma något som tilltalar så många familjer i Stockholm och även utan denna generösa skattesubvention så skulle förmodligen många fortsätta att ta extern hjälp med städningen och andra liknande tjänster. Dessutom – och det här är en anledning till varför ett halverat rut-avdrag inte skulle påverka så mycket: det är billigt även skattesubvention i Stockholm.

Billig städfirma i Stockholm

Om man skulle jämföra kostnaden mellan en städfirma i Stockholm och en motsvarande sådan i Härnösand så skulle man direkt kunna se att den förstnämnda erbjuder sina tjänster till ett väldigt mycket lägre pris.

Anledningen är enkel. Hur många verksamma städföretag finns det i en mindre stad som Härnösand? Jo, det rör sig om ett antal om kanske två-tre stycken och dessa konkurrerar egentligen inte med varandra; alla har sina kunder och klarar sig gott på dessa. Skulle det däremot komma en fjärde- och en femte städfirma i Härnösand och göra anspråk på kunderna, ja, så skulle någonting hända; priserna skulle sjunka och konkurrensen skulle öka markant.

Exakt det har hänt i Stockholm, men i en än större utsträckning. I och med att man 2007 införde rut-avdraget så ökade också antalet städföretag betänkligt och priserna sjönk i samband med denna ökade konkurrens; numera så kostar således en städfirma inte alls så mycket att anlita i Stockholm.

3 Feb 2023