Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

 • Att tänka på
 • Allmänna tips
 • Leva i villa
 • Vilka kostnader?
 • Hur det är att bo i villa
 • Renovera villa

Blogg

I vår blogg här på Köpa Villa skriver vi om allt som hör villalivet till: renoveringar, privatekonomi, trädgårdsarbete, familjeliv och mycket mer. 

Plåt är alldeles för underskattat

4 dec 2018

Säger man plåttak, tänker de flesta i Sverige på smattrande tak på uthus eller på sommarstugan. När det regnar hörs det väl på plåttaket. Det ger ett mysigt ljud som påminner alla som hör det att man själv sitter skyddad under taket medan regnet eller snön, haglet eller vad det nu är som slår mot taket. I vårt östra grannland, Finland har man i mer än 200 år använt sig av plåt för takkonstruktionen, vilket inte alls är dumt. Plåt, som idag blandas med stål, ger en otrolig lång hållbarhet. Det håller tätt på ett effektivt sätt, det är även kostnadseffektivt och ger ett mycket bra skydd, vilket ju är själva takets främsta uppgift. 

Takläggare i Norrköping

Om du behöver ett nytt tak och råkar bo i Norrköping finns just nu en takläggare som arbetar just med dessa finländska tak för stadens villor. Att arbeta med tak i plåt är inte så vanligt i Sverige. Det är något annorlunda att lägga tak i plåt då plåten kommer i långa falsar och man bör veta hur plåtfalsarna ska läggas. Vill man kan man även få plåten i måttbeställda falsar för att se gjutet ut på ditt tak. Förut spikade man fast plåten i undertaket, vilket man inte gör numer alls. Spikarna gav fukten och nederbörden chansen att fästa i undertaket vilket förstörde taket helt och hållet. Numera spikar man inte fast plåten utan lägger dem vattentätt omlott och hakar fast dem i undertaket och spikar i falsarna som hamnar under yttertaket för att hålla borta chansen för fukten och nederbörden att ta sig in i undertaket. 

Plåten alltmer attraktiv i Sverige

Plåttaket har blivit alltmer populärt i Sverige, kanske mycket för att det finns plåttak som imiterar tegelpannor. Plåttaken är lättare att måla än tak som är gjort av tegelpannor. Om du väljer dessa plåttak får du 50 års garanti på hållbarheten. Dem kan du ,åla om hur ofta du vill. Och som du kanske förstår håller plåten i minst 50 år, men kan hålla i längre tid. De raka plåttaken har inte varit så populär i Sverige, på grund av sitt lite tråkiga utseende. Däremot har plåttaken med imitation av tegelpannor blivit mer populärt och används alltmer även i Sverige. Detta för hållbarhetens skull och att den lägre kostnaden, samt att de håller nästan lika länge som taket som tillverkas av tegelpannor. Vill du läsa mer om plåttak och takläggare i Norrköping, följ då denna länk: http://www.takläggarenorrköping.se.

Har du brandsäkrat din villa?

22 nov 2018

Om man vet hur en eld fungerar, kan man förebygga så att elden varken växer eller sprider sig. Det finns brandsäkra byggmaterial som man kan använda sig av. Brandmålarfärg, brandskyddstapeter och brandsäkra isoleringsmaterial – allt detta finns för att man ska kunna bygga eller renovera för att brandskydda sitt hus, eller sin lägenhet. Det går alldeles utmärkt att brandskydda sitt hem, mer än att se till att du har brandsläckare eller brandfilt som kan släcka en eventuell brand.

Man måste ha rätt kompetens för arbeta med detta

Ska man arbeta med detta, måste man gå en vidareutbildning, som ger de kunskaperna som behövs för att på rätt sätt kunna arbeta med detta. Man får ett certifikat så att kunderna kan lita på att man har de rätta kunskaperna om detta. Det är en kvalitetssäkring så att de boende inte blir lurade och tror att de har brandsäkrat sitt hus, och så är det inte det.

Detta kan man göra

1. Brandtätning

Om en eld ska kunna leva vidare, behöver den syre. Om man brandsäkrar och framför allt tätar sitt hus, kan man se till så att elden inte får mer syre när den väl brinner. På kort tid konsumerar en eld mycket syre. Ser man då till att omgivningen runt en eld är tät, då får den inget mer syre att leva av.

2. Brandisolering

Detta är på samma sätt som när man tätar ett rum mot elden. Isolerar man rummet på rätt sätt, sipprar det inte in något syre som gör att elden kan leva vidare.

3. Brandskyddsmålning och -tapetsering

Man kan renovera eller bygga nytt med brandskyddsfärg och brandskyddstapet. Då lägger man färgen och tapeten på väggar och ställen där elden gärna tar vägen när den väl brinner. På så sätt försöker man stoppa elden från att få mer material som den kan "äta".

Ungefär så här fungerar elden

En eld behöver syre för att alls uppstå. Ska den sedan leva vidare behöver den mer syre. Sedan behöver elden material som den kan "äta" av. En eld konsumerar alltså mycket syre, och behöver ständigt mer material att matas med. När en eld har uppstått, höjer den temperaturen väldigt mycket, vilket gör att material som finns i närheten antänds till sist när det har blivit tillräckligt hett.

När materialet har blivit tillräckligt hett, antänds det, förutom material som inte antänds, de allra flesta metaller, behöver otroligt höga temperaturer för att brytas ner. Innan det antänds de inte och brinner heller inte, däremot kan de leda elden till andra ställen om metallerna blir tillräckligt heta. Vill du veta mer om hur man kan skydda hemmet med brandtätning i Stockholm? Klicka då på denna länk.

Genomförde förre ägaren en dränering?

5 nov 2018

I Stockholm så har bostadspriserna hamnat på en lite jämnare nivå. Efter några år av stadiga ökningar så har en liten dipp kommit och av experternas bedömningar att döma så är denna dipp också att anse som konsekvent: priserna kommer att vara kvar på den nivå de nu ligger på under en lång tid. Det innebär dock inte att det handlar om låga priser. Definitivt inte; Stockholm är fortfarande den stad i Sverige där bostäder kostar som allra mest och det gör att vissa fenomen är svåra att förstå sig på.

För, hur agerar många köpare? Man slår till och utan någon som helst betänketid. Man köper ett hus utan att vare sig kontrollera det, fråga säljaren om viktiga saker eller - framförallt - anlita en besiktningsman. Det innebär att man också kan gå i olika fällor. En sådan handlar om dränering.

Att genomföra en dränering är nödvändigt sett till att huset annars skulle kunna drabbas av fukt- och mögelskador (eller i värsta fall rena översvämningar i källaren). En dränering innebär att man gräver upp jord runt huset, sätter i nya dräneringsrör som i sin tur leder fukt och vatten bort från huskroppen och i synnerhet från grunden (där en större del ligger under jorden).

Beskrivningen är målad med bred pensel och själva poängen är följande: 1) en dränering är dyr. Man bör anlita professionell yrkesmän för en dränering och detta av den enkla anledningen att jobbet blir korrekt utfört och därmed också hållbart på sikt.

2) en dränering tar dels tid att genomföra och dels så kommer den att påverka livssituationen medan den pågår. man gräver upp extremt mycket jord och allt detta måste sedan återställas. Har du rabatter runt huset så får du vackert acceptera att dessa grävs bort och att det tar tid innan den nya planteringen (om du väljer det) börjar växa. En dränering är således nödvändigt - men förfulande för huset.

Ställ frågan - det kan påverka köpeskillingen

Om det rör sig om 20-30 år sedan huset i Stockholm senast blev dränerat så är detta en varningssignal. Ungefär det tidsspannet brukar vara normalt. Vissa hus - särskilt de på moränjord - behöver dock dräneras med tätare intervaller än så.

Hur ska du som köpare veta detta? Det går att studera ritningar, du kan utgå från husets ålder och du kan - framförallt - fråga köparen. ponera att denne bott i huset i 30 år och att han aldrig genomfört en dränering. Vi skulle säga att det ger dig ett ypperligt förhandlingsläge för att sänka priset.

Du vet att det kommer att behövas en dränering och du kan således ge ett lägre bud med denna fakta som slagträ. Skulle han neka - ja, då kan du också välja att avstå.

Kan det räknas som ett dolt fel?

Tveksamt. Har du anlitat en besiktningsman så kommer denne att besiktiga huset okulärt och även se till källaren. Detta alltså med ögonen och utan några instrument för att mäta exempelvis fukthalten. Köper du ett hus så får du även räkna på förväntade fel baserat på exempelvis husets ålder.

Om säljaren inte säger sig ha dränerat eller inte veta när en dränering senast ägde rum och huset är väldigt gammalt så har vi svårt att se att det ska kunna klassas som ett dolt fel i efterhand. Där är nog felet i fråga något du kunnat förvänta dig.

Köp enbart villa med god isolering

26 okt 2018

Är du på väg att köpa en villa? Du kanske redan har bestämt dig för område och är ute och letar efter den rätta villan? Det är många parametrar att ta hänsyn till. 

Vad kostar själva villan och tomten?

Vilket pris är du ute efter? Det är ju du som avgör hur mycket en villa och tomt får kosta, och var gränsen går för att du ska vara intresserad av att köpa en sådan. Du kanske har dragit både en undre och en övre gräns. Allt sådant spelar in när du beslutar dig för om du köper en villa eller inte.

Hur stort lån bör du ta?

Priset på villan och vilka ekonomiska möjligheter du har, spelar ju stor roll för om du behöver ta ett lån eller inte. Sedan spelar storleken på räntan även in när du beslutar dig för att ansöka om ett lån eller låter bli.

Vad kostar uppvärmningskostnaderna?

Förutom priset på villan och storleken på både lån och ränta, kommer själva uppvärmningen av huset att vara det största utgiftsposten för din villa. Vad får det kosta varje år? Om du har mycket stora uppvärmningskostnader, finns det något sätt att åtgärda det? Ett sätt är ju att se till att din villa inte släpper ut värmen, utan ser till att isolera villan.

Vad kostar det att isolera villan?

Om uppvärmningen är för stor för din plånbok, bör du isolera villan mer. De största källorna till värmespill är genom fönster, dörrar och ventiler. Det är där du bör fokusera. Vad kommer det att kosta att till exempel byta fönster till Energifönster? Kan du byta dörr, eller montera fler dörrar som tillsammans isolerar huset mot värmespill. Dessutom bör du titta på om du kan isolera väggarna bättre. Här har du olika alternativ. Antingen ser du till att isolera villan genom att isolera det med hjälp av isoleringsskivor, eller genom att isolera det med hjälp av cellulosa.

Isolera med cellulosa

Många isolerar med onaturliga material som plastfiber och annat onaturligt. Varför inte återanvända sådant som är träspill? Det är naturligt, avger inga gifter, har en bra isoleringsförmåga och är naturligt på alla sätt och vis. Anlita en firma i Stockholm som är experter på isolering av villor. Känner du inte till någon som arbetar med isolering i Stockholm kan du googla "isolering Stockholm" så bör du få förslag på flera sådana. Annars kan du läsa mer här: http://www.isoleringstockholm.nu.

Se till att ha brandisolerad villa!

9 okt 2018

Har du varit med om någon brand någon gång? I så fall skulle du veta att vattnet och skummet som brandmännen arbetar med och som släcker bränderna förstör möbler och hem nästan lika mycket som bränderna i sig själva. Det är som att välja mellan pest och kolera. Ska sakerna brinna upp eller ruttna i vatten och skum? Det är ju inte riktigt samma sak – bränder riskerar alltid att sprida sig och är en allvarlig fara för människor och djur, medan vatten på ens ägodelar knappast utsätter någon för fara, varken människor eller djur. I vilket fall, är bränder alltid något som vi alla måste göra så mycket vi bara kan för att förhindra.

Vad kan man göra själv?

Som tur är finns det ju en hel del som man kan göra själv för att se till att det inte börjar brinna hemma. Att vara medveten om risken är alltid det första steget. Det är först då som man kan börja göra något åt saken. Se på ditt hem, med kritiska ögon; finns det någonstans i ditt hem risk för att en brand kan utvecklas? Finns det något ställe i ditt hem som är särskilt känsligt för en brand; en gammal vind, fullastad med gammalt papper, till exempel. Man kan gott och väl se på själva det material som den egna villan är byggd av. Finns det något där som gör att det är stor risk för en brand?

1. Brandisolera bostäder

Man kan foga och isolera med brandhärdande material i sin egen villa. Då pratar vi varken om byggmaterial som radon eller asbest. Det förstod man inte hur farliga dessa material var, innan 1970-talet, när folk insjuknade på grund av dessa farliga material. Idag vet vi hur farliga de är för människors hälsa. Vi kan brandisolera med helt andra och inte lika farliga ämnen utan helt ofarliga ämnen, men som står emot bränder.

2. Ha alltid en brandsläckare nära

Alla bör ha en brandsläckare nära, ifall att något skulle hända som fattar eld. Till exempel i köket, om något kommer åt på spisen, och blir för varmt kan det börja brinna. Då gäller det att man har en brandsläckare nära som kan förhindra bränder innan de blir för stora och man inte kan släcka dem på egen hand.

3. Ha brandfilt till hands

Förutom en brandsläckare borde man alltid ha en brandfilt lika nära och till hands. Skulle det då hända något, ska man inte behöva börja leta upp mattor i sin bostad som man kan kväva branden med, bara för att inse att man inte har några mattor hemma, och kväva elden med.

4. Släcka alla ljus

Det mest naturliga och självklara, men alltid så svåra, är det mest uppenbara; släck alla ljsu när du går ut ur ett rum. Varje år, i december, brinner det alltid något hus, därför att man i villan och vallan har glömt stearinljus som brinner ner och fattar eld i köket, eller vardagsrummet. Särskilt adventsljus, som man dessutom pyntar med de allra värsta och mest brandfarliga material man bara kan tänka sig; mossa, trädekorationer i form av små svampar och kottar. Finns det något mer brandfarligt? Här kan du läsa mer om hur du kan göra för att förhindra bränder.

Uppblåsbart spabad – billigt och smidigt?

26 sep 2018

Behöver ett spabad kosta 20–50 000 kr? Inte alls. De enklaste modellerna är uppblåsbara spabad som inte kostar mer än ett par tusen kronor. De kanske inte ser lika lyxiga ut – men ger ändå skön avslappning. Dessutom kan de monteras nästan var som helst.

Uppblåsbara produkter i hemmet förknippades länge med barnleksaker – men utbudet av allt från uppblåsbara möbler till pooler har ökat och blir allt vanligare. Detta inte minst tack vare dess flexibilitet och prisvärdhet.

I intervallet 5000 kr och uppåt hittas riktigt lyxiga varianter. För dessa summor går det att köpa uppblåsbart spabad som är anpassat för minst fyra personer och som har flera inställningar. Själva badet blåser upp sig automatiskt när man kopplar in sladden till vägguttaget. När det är färdigfyllt med luft kommer nästa steg att fylla i vatten, vilket sker enklast med vattenslangen.

Det gör inget att vattnet som fylls i poolen är kallt för modellerna i denna prisklass har ofta en värmare. Därmed kan de användas långt in på hösten. Läs däremot alltid manualen så du inte häller i vatten och sätter på värmaren om det är kallare än vad modellen är anpassad för. Det finns exempel de som kan användas trots att det är ner till minus tio grader utomhus.

Placering

Det måste inte vara exakt plant där poolen ställs men helst utan större gropar eller stenar. Det går därmed ofta bra att ställa den på  en gräsmatta. Det man kan tänka på är hur tömning av vattnet sedan kommer att ske. Fungerar det att bara släppa ut luften och släppa ut vattnet på marken där poolen stått? Det är inte säkert om poolen står för nära husgrunden eller en rabatt.

På dyrare modeller kan botten vara isolerad för att därigenom behålla värmen tydligare på vattnet. På detta sätt känns inte heller små ojämnheter i marken på samma sätt.

Justering via fjärrkontroll

Väljs ett spabad för att par tusen ingår ofta en fjärrkontroll som man kan sköta poolens olika funktioner med. Det kan exempelvis vara temperaturen på vattnet och om man vill ha bubblor eller inte.

Rening

Ett uppblåsbart spabad rengörs på samma sätt som en rampool eller klassiskt spabad. Det ingår alltid filter och pump som bör användas regelbundet. Utöver det kan exempelvis klortabletter tillföras till vattnet. En smidig lösning är att ha en vattenmätare som därmed mäter både PH-värde och vattnets syrehalt. På detta sätt ser man tydligt om något medel behöver tillföras för att hålla vattnet rent.

Fördel med regelbunden stamspolning

25 sep 2018

Det är många olika saker som kan åstadkomma stopp i dina avlopp. Hela Stockholms avlopp hyser miljontals råttor. Men det är inte bara råttor som är problemet. Det är inte alltid själva råttorna som ser till att det blir stopp i avloppen. Däremot är det den feta maten som vi äter som är orsaken till regelbundna stopp. Så vad bör man göra när det hela tiden blir stopp i avlopp? Här går vi igenom de viktigaste åtgärderna som du som ansvarig för rör och underhåll av rör, kan göra.

1. Regelbundna rörinspektioner

Man kan göra regelbundna kontrolelr av rören. Anlitar du ett VVS-företag som kan gå in i rören med en mini-kamera och ta bilder inifrån rören, kan du själv se hur det ser ut inuti rören. Utifrån det du upptäcker med hjälp av kameran inne i röret kan du sedan fatta det bästa lösningen för dina rör.

2. Stamspolningar av rör

När du ser att det finns saker i rören som direkt orsakar stopp i dina avlopp kan du utifrån det bestämma dig för om det till exempel är dags att byta ut rören, eller göra en mer miljövänlig relining, och med hjälpa av plast härda rören inifrån. Om du inte vill byta ut rör eller göra en relining, kan du i stället göra en stamspolning av rören. Det innebär att du sköljer igenom rören med hjälp av hett vatten. Läs mer om hur du kan genomföra en stamspolning i Stockholm på: lgt.se.

3. Regelbunden städning av diskmaskinen

Om du ofta får en dåligt diskad disk, eller stopp i avloppet kan det vara en god idé rengöra diskmaskinen. Du tar loss alla lösa delar i avloppet. Oftast har du en lite korg av plast inuti en behållare som har en tunnare del men som håller den lilla korgen på plats. Ta loss delarna och diska med diskmedel och diskborste. Du kan även ta bort den delen som omringar behållare och korg. Ta sedan en mjuk svamp och rengöra hela innerdelen av diskamaskinen med lite diskmedel på svampen. Torka sedan torrt med en ren, men fuktig trasa.

4. Ha för vana att torka av disk med papper

När du ska ställa in smutsig disk i diskmaskinen, bör du i stället för att skölja av disken i stället använda hushållspapper och torka dem innan du ställer dem i diskmaskinen. Sedan slänger du det smutsiga hushållspappret i soporna. På det sättet ser du till att fett inte åker med avloppsvattnet ner i rören och orsakar stopp i avlopp.

Exempel på fastighetsägares ansvarsområden

21 sep 2018

rörSom fastighetsägare har man ett stort ansvar. Rörinspektioner, avfallshantering, buller, radon och snöröjning är bara några exempel. Det spelar ingen roll om det är en bostadsrättsförening, ett privat företag eller om verksamheten är offentlig – som fastighetsägare behöver man se till att allting funkar som det ska och att inget riskerar att skada hälsan eller miljön hos alla som bor i fastigheten.  

Exakt vad man behöver göra varierar givetvis en del från fastighet till fastighet. Radon är ett exempel på det – visserligen behöver man säkerställa att det inte finns höga halter av det i fastigheten, men i en nyare fastighet krävs sannolikt inga åtgärder.

Rörinspektion

Om du som fastighetsägare ännu inte har hunnit gjort detta, är det sannolikt något du kommer att behöva göra förr eller senare. En rörinspektion är ett mycket effektivt verktyg för att identifiera stopp, olika funktionsfel eller bara för att få en gedigen dokumentation av ledningssystemet. Även vid besiktning och efterkontroller (exempelvis vid ny- eller ombyggnationer) är det här något som är lämpligt att göra. En rörinspektion är en effektiv åtgärd för allt som nämns ovan – samtidigt som det faktiskt inte är alltför dyrt. Här kan du läsa mer om rörinspektion. 

Avfall

Alla som äger ett flerbostadshus har en skyldighet att ha ett abonnemang för sophämtningen (mer precist gäller detta hushållsavfall). Samtidigt ska boende också erbjudas möjligheten att lämna grovavfall i närheten av fastigheten. Ofta löser man detta genom att bygga ett grovavfalls rum eller sätter upp en container, tillfälligt. Godkända entreprenörer ska sedan stå för upphämtningen av detta.

När en reparation, service eller underhåll av fastigheten ska ske är det inte ovanligt att ansenliga mängder avfall uppstår, varav en del inte sällan är miljöfarligt. I sådana situationer är det fastighetsägaren som är ansvarig att se till att de aktörer man anlitat sköter sophanteringen på ett godkänt sätt. När en hyresgäst renoverar sin bostad är det däremot denne själv som har ansvaret.

Varmvatten

För fastighetsägare finns det en del saker som är bra att känna till angående varmvatten. Till exempel:

 • Installationer för varmvatten måste vara utformade så att inte mindre än 50 grader erhålls vid stället för tappning. Detta enligt Boverket.

 • I en ackumulator eller varmvattenberedare ska det vara minst 60 grader varmt.

 • Dokumentation på såväl ingående som utgående tappvarmvatten bör finnas. Vidare skall eventuella blindledningar tas bort eller åtgärdas.

 • Varm- och kallvattenrör ska inte vara uppsatta så att de kan komma i kontakt med varandra.

 • Tappställen som inte används ofta ska spolas.

 • Ventiler på systemet ska fungera och alltså inte vara igensatta eller stängda.

 

Förrådsberedare, genomströmningsberedare eller ackumulatortank

15 sep 2018

Det finns flera olika slags movarmvattenberedaredeller av varmvattenberedare. En sak som är tydligt avgörande för vilken modell du bör köpa är vilket nuvarande energisystem som huset har.

Direktel

Har ni direktel idag är en förrådsberedare vad som rekommenderas. En enkel lösning som därmed skapar varmvatten i en extern beredare.

Luftburen värme med värmepump

Även i detta fall gäller som ovan. 

Panna – El, ved, olja

Om huset har en panna som eldas för värme kan det vara bättre med en genomströmningsberedare som sedan är kopplad till en ackumulatortank. Tack vara tanken behöver man inte elda lika ofta då tanken kan hålla värmen på vattnet.

Mycket stora behov av varmvatten

Finns ett mycket stort behov av varmvatten – eller ett ovanligt litet behov – kan en genomströmningsberedare väljas. Här värms vattnet på ett lite annat sätt. När vattnet strömmar via beredaren så värms det upp. På detta sätt kan inte tanken ta slut då vattnet hela tiden värms upp när det strömmar genom beredaren.

Detta kan vara smidigt om man behöver tappa upp mycket stora mängder varmvatten. Men det kan även vara ett lämpligt sätt om man tappar upp extremt lite vatten. Men det finns en stor nackdel.

Dessa varmvattenberedare drar betydligt mer ström än de men klassisk ackumulatortank. Det är därmed få privatpersoner som har denna lösning. Det blir även en kraftig belastning på elnätet precis när den används. Därmed finns även begränsningar gällande var den kan placeras utifrån att säkringarna lätt kan gå.

Material på tanken

Man måste även avgöra vilket material det behöver vara på tryckkärlet. Det kan exempelvis vara rostfritt eller emaljerat. Här är det framförallt PH-värdet som är avgörande.

I det fall de är tillverkade av rostfritt stål sker uppvärmningen av vattnet med en elpatron.

I det fall man väljer emaljerad tank får man däremot absolut bästa skydd mot korrosion. I vissa delar av landet är detta enda alternativet då PH-värdet kan påvisa för hög korrosionsrisk med rostfritt kan påverkas för mycket.

En del tillverkare har uppvärmning via skyddstub vilket kallas för indirekt uppvärmning. I dessa är det en värmespiral och genom att värmekällan aldrig vidrör vattnet minskas ännu mer effektminskningen.

Inspektion – Inköp – Installation

Vilken slags varmvattenberedare som passar bäst för ert hus kan vara svårt att själv avgöra. Är det större modeller, och kanske omdragning av värmesystemet, som ska ske går det alltid att få en gratis offert från hantverkare på arbetet. De kan även ge råd om vilken modell som bör köpas. Att få en inspektion av värmesystemet är en fördel just för att man kan få råd och tips man annars inte hade tänkt på.

Att tänka på när man anlitar underkonsulter

9 sep 2018

Många företag driver sin verksamhet med hjälp av anställda och när de får in fler uppdrag så väljer de helt enkelt att anställa fler medarbetare. Det finns både fördelar och nackdelar med det arbetssättet och tydligt är att ett antal företag numera väljer att gå en annan väg. 

Det finns de som istället för att anställa väljer att anlita underkonsulter som hjälper dem med uppdragen. Det är inte helt ovanligt om man arbetar som exempelvis byggkonsult att man sköter upphandlingar av stora byggen och sen fördelar ut arbetet på underentreprenörer. Här kommer vi att ta upp några saker som är bra att tänka på om man anlitar underkonsulter. Några saker att ha i åtanke är bland annat:

 • Kompetensbrist
 • Riskerna
 • Möjligheterna

Kompetensbrist

För den som är byggkonsult i en stor stad som Stockholm så är det inte lika stora problem med kompetensbrist. Det finns väldigt många människor och därmed ökar sannolikheten att man hittar någon som kan hjälpa en med ett visst uppdrag. 

När det kommer till att få tag på underkonsulter så är Stockholm en bra stad eftersom det finns väldigt många egenföretagare och i princip alltid någon som för tillfället har brist på jobb och därmed tacksamt tar emot nya uppdrag. Utmaningen kan vara om det behövs specialistkompetens som exempelvis en sprängtekniker eftersom det inte alls är lika givet att någon med en så ovanlig kompetens har valt att starta eget företag. För den typen av kunskap så kan det vara så att stora företag anställer personer, utbildar dem inom flera områden och ser till att ha kompetensen tillgänglig internt när den väl behövs.

Riskerna

Några av riskerna när man är byggkonsult och anlitar underentreprenörer för uppdragen är att man inte har chansen att kvalitetssäkra personalen på samma sätt som med sina egna anställda. Man kan förstås försöka anlita dem som man av erfarenhet vet är bra på sina respektive områden men om man växer och redan har dessa entreprenörer uppbokade på annat håll så måste man ibland pröva nya kort. En anställd kan man lättare utbilda, kvalitetssäkra och ställa krav på när det kommer till både kunskap och säkerhet. En extern firma som man hyr in har en annan frihet i sitt arbete och kan därmed vara en stor möjlighet eller en stor risk beroende på hur bra de är på sitt jobb. 

Ytterligare en riskfaktor är att oavsett hur många entreprenörer man tar in och hur bra de än verkar vara på sitt jobb så vet man inte om de har dubbelbokat sig eller inte. Det innebär att en samarbetspartner kan tacka ja till ett uppdrag för att sen åka iväg och göra jobb på andra platser i Stockholm. Risken för förseningar på grund av faktorer som man själv inte kan kontrollera ökar därmed jämfört med att genomföra uppdragen med hjälp av egna anställda. Läs mer om byggkonsulter i Stockholm och klicka på denna länk.

Köpa villa med installerade solpaneler en bra affär

16 aug 2018

Letar du efter en ny bostad, eller letar du mest på skoj efter fina villor på hemnet.se? Här vill vi betona några viktiga faktorer att ta med i beaktande när det kommer till att välja villa för framtiden.

Renoverat kök och badrum

Bland det viktigaste man brukar tänka på när man väljer och vrakar bland nya hus, är hur nyss den tidigare ägaren har renoverat villan. Bland det viktigaste är datum för renoveringen av kök och badrum. Är det många år sedan som man renoverade dem, och det har gått cirka 20 år sedan någon senast renoverade kök och badrum, kan man befara att VVS-rör bör bytas ut, kaklet, klinkern och badrumsinredningen behöver rias ut och ersättas med nytt. Samma är det med kök och våtrumsytorna som har blivit slitna. Då får man räkna med det när man köper huset. I och för sig brukar sådana villor gå för en billigare peng än nyrenoverade hus. Har man en speciellt stil som man gärna vill ha i inredning, är det ingen dum idé att köpa ett hus som behöver renoveras för ett billigare pris och sedan göra om huset invändigt.

Radon- asbest- och fuktbesiktigat hus

Här är det verkligen viktigt, speciellt om det är hus som är byggt före 1980-talet, att någon har asbest- och radonbesiktigat huset, då både asbest och radon ingick i många byggmaterial som man använde den tid som huset byggdes under. Även moderna hus kan även ha drabbats av fukt, och det är inte alltid som fukt syns eller känns på lukten. Därför kan man mycket väl fråga om det, innan man bestämmer sig; har någon fukt-, radon- eller asbestbesiktigat huset? OM itne bör man göra det själv, genom att anlita ett företag som arbetar med liknande och be dem utföra en sådan besiktning. Då vet man säkert hur det står till med huset och att man innan man flyttar in måste göra en sanering av huset. Då kan man förhandla ner priset också.

Milövänlig el

En sista viktig sak, som vi gärna betonar här, är att titta på om huset har installerat möjligheten för någon miljövänlig energi. Finns det till exempel solpaneler på taket? Har den tidigare ägaren låtit göra det, är det en stor fördel att välja ett sådant hus. Då har den tidigare ägaren redan betalat för solpanelerna och den som flyttar in efter det, får tillgång till gratis el. Och den el som solpanelerna tillhandahåller kan man sedan sälja vidare till det allmänna elnätet. Det är en stor fördel och antagligen ett bra köp.

Så hittar du villan i Uppsala

8 aug 2018

Letar du en villa i Uppsala? Bara i Uppsala finns det ett 1.000-tals villor, både nyproducerade villor och äldre sådana. Letar du bland de hus som finns uppsatta på olika mäklarnas hemsidor kommer du att se att priserna är något lägre än motsvarande objekt i Stockholm. Det är något som är bra att utnyttja. Har man möjlighet att arbeta i Stockholm, som har något högre löner än resten av landet, och köpa ett hus i Uppsala som har något lägre priser än i Stockholm, kan det vara en bra affär.

Kommunikationerna bra att pendla till Stockholm

Det är inte alla som hittar det jobb som de vill ha i Stockholm, även om man vill flytta dit, köpa sig ett hus och njuta av ett tempo som inte är lika högt som det i Stockholm. Enligt låneinstitutet SBAB, tjänar den som väljer att arbeta i Stockholm, men bo till Uppsala: 

– Beräkningen visar att den som vill komma ner i månadskostnad för boendet bör överväga att titta på en villa utanför Stockholmsregionen. Har du möjlighet att jobba på distans och ha flexibla arbetstider ökar chanserna att få livspusslet att fungera. Glöm inte att räkna med en högre kommunalskatt och andra kostnader som flytten kan medföra, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB, i ett pressmeddelande.

Uppsala är billigare att bo i än Stockholm

Deras beräkningar visar att Uppsala är en billigare stad att bo i. En villa som kostar 4,1 miljoner kronor i Uppsala, kostar 6,3 miljoner i Uppsala. Det ger sammanlagt en lägre månadskostnad för villan i Uppsala. Att pendla mellan tar ungefär 30 minuter och varje dag går et 35 tåg mellan orterna.

Räknar man med att det cirka 30 minuter att ta sig till tågstationen i Uppsala, från sitt hem, och att man behöver 20 minuter från Centralstationen i Stockholm för att komma till sitt arbete, innebär det att det tar 80 minuter från dörr till dörr att pendla varje dag. Många kontorsarbeten går dessutom att arbeta hemifrån någon dag i veckan, vilket kan möjliggöra en pendling till och från Uppsala till arbete i Stockholm.

Anlita mäklare för att hitta bostad i Uppsala

När du behöver en mäklare för att hitta villan som du önskar är det bra att anlita en mäklare som kan hjälpa dig till ditt livs affär. Jämför även olika priser på hus på mäklarnas hemsidor. Ju fler hus du tittar på och jämför priser, desto bättre uppfatting får du om vad husen kan kosta och vad du själv önskar av en villa i Uppsala. Läs mer om en mäklare i Uppsala på roimakleri.se.

Att köpa mark på landet för att bygga på

27 jul 2018

Det tycks bli allt vanligare att man köper en tomt och tar hjälp av en hustillverkare för att få sitt drömhus – i ett drömläge. Särskilt vanligt är det kanske bland stadsbor som romantiserar det lantliga livet och söker sig en bostad en bit utanför större städer som exempelvis Stockholm eller Uppsala. Med det sagt är det inte på något sätt ovanligt att markägare förlänger sin mark för en nybyggnation. Att köpa mark är dock inget som görs på en minut. Ska man bygga finns det många faktorer man behöver ta hänsyn till. Täcker budgeten kostnader för till exempel fiber, vatten, avlopp och elanslutning? Eller behöver du hitta en tomt där det här redan finns? Många hustillverkare tar på sig ett stort ansvar för kunden och hjälper även till att hitta mark – men det är långt ifrån alla som gör det.

Fördelar med att köpa mark på landet

En klar fördel med att köpa mark utanför storstäderna är att man potentiellt kan få väldigt mycket för pengarna. Bor man i en närförort till exempelvis Uppsala, blir man säkerligen förvånad över vad man kan få om man bara tar sig en timme med bil norrut. Kostnaderna per hektar, eller kvadratmeter om man så vill, kan sjunka drastiskt beroende på var man befinner sig rent geografiskt i landet. Hittar man bara rätt tomt och hustillverkare är chanserna goda att man kan få sitt drömhus till ett mycket bra pris. En annan stor fördel är givetvis att du har lite större valfrihet. Kanske vill du ha en sjötomt med ett envåningshus? Förmodligen finns det ganska få dylika objekt ute på marknaden idag, och man kan få vänta lägen på att rätt bostad ska dyka upp. Att hitta en sjötomt som inte är byggd på är desto enklare, om man bara inte är alltför kräsen med läget.

Nackdelar med att köpa mark på landet

Visst är det kul att själv få utforma sin drömbostad på en drömtomt man hittat – men det är också väldigt utmanande. Ett vanligt problem som kan vara svårt att lösa, är att hitta duktiga hantverkare (för du kan inte göra allt själv) som är villiga att resa långt. Problemet uppstår just eftersom många gärna köper mark som är ganska avskilt. Naturligtvis är gradskillnaderna av betydelse. Köper du en tomt en timme från Uppsala är det säkerligen inga problem. Om du inte hittar några i orten där huset ska byggas, kanske VVS- montörer och elektriker kan resa dit från Uppsala givet att du betalar resekostnader givetvis. Som nämnt lite högre upp kan vissa hustillverkare ibland bistå med detta (om de har samarbeten, kontakter eller liknande) men det är inget man bör räkna med.

Se till att nästa hyresgäst blir nöjd med bostaden

19 jul 2018

Ska du köpa en ny villa? Eller har du redan gjort det? Då har du mycket att stå i. Det är inte bara att packa ihop sina saker och flytta in, även om de flesta av oss önskar att det vore så. Visst skulle det väl vara härligt om man hade en hel stab med folk som skötte allt det där som är jobbigt; flytta alla möbler, bära alla lådor, städade hela ens gamla lägenhet och flyttade in alla ens möbler och saker, packade upp allt så att de fanns på rätta ställen och så att det bara vore för dig att gå in i din nya bostad, sätta tandborsten på rätt ställe och bo på din nya plats? Tänk att det där inte är omöjligt längre. Med Rut-avdraget har du möjlighet just till detta!

Rut-avdraget gör så du inte måste göra allting själv

Med Rut-avdraget kan du dra av så att du slipper betala så mycket för att få en flyttfirma att både packa allt, städa rent efter sig och dig. Sedan bär de alla saker, kör flyttbilen till rätt adress, bär in allt och packar upp allt. Sedan är det bara för dig att gå igenom alla dina saker och se till att inget har gått sönder i flytten. Sedan betalar du och du bor på ditt nya ställe. 

Många flyttfirmor har börjat med flyttstädning just för att kunna erbjuda ett helt paket; där de erbjuder allt, eller bara någon del av vad det innebär att flytta. Då kan de erbjuda allt från packning, bära möbler, packa upp eller bara flyttstädning. Ofta vill många kunna anlita ett företag när det kommer till flytt som enbart gör någon del av flytten. På många sätt kan just ett tjänsteföretag hjälpa till att flytten inte blir så tung som om man gjorde allting själv.

Anlita firma för flyttstädning i Malmö

Bor du i Malmö kan du välja mellan ett 20-tal olika städfirmor just för detta ändamål. Att flytta i en så stor stad som Malmö kan innebära att man måste transportera sitt bohag i långa sträckor. Då vill man ogärna behöva köra flyttbilen många gånger längs samma sträcka och kanske vill köra endast en gång. Det det vara behändigt att kunna få flyttstädningen av ett företag, medan du kan packa dina saker och själva bära möbler och pick och pack till det nya stället. Särskilt bra är det om du vet med dig att du inte är duktig på att flyttstäda, eller inte gar gjort det förut. Då kan det vara praktiskt att få ett företag som har gjort det många, många gånger och som vet exakt hur man ska göra. Lycka till med flytten!

Viktigt med markarbetet när du bygger hus

10 jul 2018

Vi kanske inte behöver påpeka det självklara, men vi gör det ändå. Det är viktigt med att grunden blir bra när du bygger ett nytt hus. Huset blir sällan bättre än den grund som huset står på. Ju högre hus du ska bygga, desto längre ner behöver du gräva för att lägga en stadig grund till ditt hus. Hur mycket och hur djupt du bör gräva beror på både tomtens beskaffenhet och husets storlek och höjd. Allt är beroende av storlek. En stor tomt kostar mer att schakta än en liten, ett stort hus kostar mer att schakta än ett litet och så vidare. Ju längre ner du behvöer gräva kostar mer än om du gräver grunt. Inga konstigheter eller hur. 

Priset beror på var i landet du vill gräva

Priset för markarbetet beror också på var i landet som grävningen ska ske. Säg att du vill gräva 400 kvadratmeter i Stockholmtrakten och bara behöver gräva cirka 100 millimeter över marken, då kostar det ungefär 248.000 kronor. Priset kan dock variera från fall till fall. Detta är endast ett beräknat pris på ett ungefär. Vill du gräva samma yta men i Västerbotten kan hela grävningen däremot gå på cirka 297.000 kronor. Begär du samma tjänst i Blekinge, kommer det kosta dig ungefär lika mycket som i Stockholm.

Så kan du sänka priset på grävningen

Skulle du kunna tänka dig att behålla schaktmassorna på tomten, kan du få ner priset. Dessutom kan du sänka priset ytterligare genom att dra av en tredjedel av arbetskostnaden med ROT-avdraget. De flesta företag gör ROT-avdragsansökningarna för sina kunder, så att de slipper trassla med ansöknignsblanketter. Dessutom slipper de se det dyrare priset. Läs mer på markarbetenstockholm.nu för mer information om markarbeten i Stockholm.

Även andra markarbeten gäller grävningar

Även om de flesta grävarbeten gäller husgrunder kan ett sådant företag även arbeta med andra grävarbeten, som dräneringar, sprängningar, ledningsarbeten och vägarbeten. Speciellt just nu är det många uppdrag som läggs på företag som arbetar med markarbeten i Stockholm, då det byggs mycket i området. Vägar anläggs och politiker och byggherrar försöker bygga bort bostadsbristen. Därför finns det gott om arbeten i länet. Det gör att priset på markarbeten sänks under den tiden som både efterfrågan och tillgången är stor – för tillfället i alla fall.

För tillfället läggs mycket arbete på de olika motorleder som leder bort trafiken bort från Stockholms innerstad. Stockholmarna har länge velat få bort den tunga trafiken och har velat bygga motorvägarna runt Stockholm, ända sedan 1980-talet.

← Äldre inlägg