Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

 • Att tänka på
 • Allmänna tips
 • Leva i villa
 • Vilka kostnader?
 • Hur det är att bo i villa
 • Renovera villa

Blogg

I vår blogg här på Köpa Villa skriver vi om allt som hör villalivet till: renoveringar, privatekonomi, trädgårdsarbete, familjeliv och mycket mer. 

Sida 2

Fördel med regelbunden stamspolning

25 sep 2018

Det är många olika saker som kan åstadkomma stopp i dina avlopp. Hela Stockholms avlopp hyser miljontals råttor. Men det är inte bara råttor som är problemet. Det är inte alltid själva råttorna som ser till att det blir stopp i avloppen. Däremot är det den feta maten som vi äter som är orsaken till regelbundna stopp. Så vad bör man göra när det hela tiden blir stopp i avlopp? Här går vi igenom de viktigaste åtgärderna som du som ansvarig för rör och underhåll av rör, kan göra.

1. Regelbundna rörinspektioner

Man kan göra regelbundna kontrolelr av rören. Anlitar du ett VVS-företag som kan gå in i rören med en mini-kamera och ta bilder inifrån rören, kan du själv se hur det ser ut inuti rören. Utifrån det du upptäcker med hjälp av kameran inne i röret kan du sedan fatta det bästa lösningen för dina rör.

2. Stamspolningar av rör

När du ser att det finns saker i rören som direkt orsakar stopp i dina avlopp kan du utifrån det bestämma dig för om det till exempel är dags att byta ut rören, eller göra en mer miljövänlig relining, och med hjälpa av plast härda rören inifrån. Om du inte vill byta ut rör eller göra en relining, kan du i stället göra en stamspolning av rören. Det innebär att du sköljer igenom rören med hjälp av hett vatten. Läs mer om hur du kan genomföra en stamspolning i Stockholm på: lgt.se.

3. Regelbunden städning av diskmaskinen

Om du ofta får en dåligt diskad disk, eller stopp i avloppet kan det vara en god idé rengöra diskmaskinen. Du tar loss alla lösa delar i avloppet. Oftast har du en lite korg av plast inuti en behållare som har en tunnare del men som håller den lilla korgen på plats. Ta loss delarna och diska med diskmedel och diskborste. Du kan även ta bort den delen som omringar behållare och korg. Ta sedan en mjuk svamp och rengöra hela innerdelen av diskamaskinen med lite diskmedel på svampen. Torka sedan torrt med en ren, men fuktig trasa.

4. Ha för vana att torka av disk med papper

När du ska ställa in smutsig disk i diskmaskinen, bör du i stället för att skölja av disken i stället använda hushållspapper och torka dem innan du ställer dem i diskmaskinen. Sedan slänger du det smutsiga hushållspappret i soporna. På det sättet ser du till att fett inte åker med avloppsvattnet ner i rören och orsakar stopp i avlopp.

Exempel på fastighetsägares ansvarsområden

21 sep 2018

rörSom fastighetsägare har man ett stort ansvar. Rörinspektioner, avfallshantering, buller, radon och snöröjning är bara några exempel. Det spelar ingen roll om det är en bostadsrättsförening, ett privat företag eller om verksamheten är offentlig – som fastighetsägare behöver man se till att allting funkar som det ska och att inget riskerar att skada hälsan eller miljön hos alla som bor i fastigheten.  

Exakt vad man behöver göra varierar givetvis en del från fastighet till fastighet. Radon är ett exempel på det – visserligen behöver man säkerställa att det inte finns höga halter av det i fastigheten, men i en nyare fastighet krävs sannolikt inga åtgärder.

Rörinspektion

Om du som fastighetsägare ännu inte har hunnit gjort detta, är det sannolikt något du kommer att behöva göra förr eller senare. En rörinspektion är ett mycket effektivt verktyg för att identifiera stopp, olika funktionsfel eller bara för att få en gedigen dokumentation av ledningssystemet. Även vid besiktning och efterkontroller (exempelvis vid ny- eller ombyggnationer) är det här något som är lämpligt att göra. En rörinspektion är en effektiv åtgärd för allt som nämns ovan – samtidigt som det faktiskt inte är alltför dyrt. Här kan du läsa mer om rörinspektion. 

Avfall

Alla som äger ett flerbostadshus har en skyldighet att ha ett abonnemang för sophämtningen (mer precist gäller detta hushållsavfall). Samtidigt ska boende också erbjudas möjligheten att lämna grovavfall i närheten av fastigheten. Ofta löser man detta genom att bygga ett grovavfalls rum eller sätter upp en container, tillfälligt. Godkända entreprenörer ska sedan stå för upphämtningen av detta.

När en reparation, service eller underhåll av fastigheten ska ske är det inte ovanligt att ansenliga mängder avfall uppstår, varav en del inte sällan är miljöfarligt. I sådana situationer är det fastighetsägaren som är ansvarig att se till att de aktörer man anlitat sköter sophanteringen på ett godkänt sätt. När en hyresgäst renoverar sin bostad är det däremot denne själv som har ansvaret.

Varmvatten

För fastighetsägare finns det en del saker som är bra att känna till angående varmvatten. Till exempel:

 • Installationer för varmvatten måste vara utformade så att inte mindre än 50 grader erhålls vid stället för tappning. Detta enligt Boverket.

 • I en ackumulator eller varmvattenberedare ska det vara minst 60 grader varmt.

 • Dokumentation på såväl ingående som utgående tappvarmvatten bör finnas. Vidare skall eventuella blindledningar tas bort eller åtgärdas.

 • Varm- och kallvattenrör ska inte vara uppsatta så att de kan komma i kontakt med varandra.

 • Tappställen som inte används ofta ska spolas.

 • Ventiler på systemet ska fungera och alltså inte vara igensatta eller stängda.

 

Förrådsberedare, genomströmningsberedare eller ackumulatortank

15 sep 2018

Det finns flera olika slags movarmvattenberedaredeller av varmvattenberedare. En sak som är tydligt avgörande för vilken modell du bör köpa är vilket nuvarande energisystem som huset har.

Direktel

Har ni direktel idag är en förrådsberedare vad som rekommenderas. En enkel lösning som därmed skapar varmvatten i en extern beredare.

Luftburen värme med värmepump

Även i detta fall gäller som ovan. 

Panna – El, ved, olja

Om huset har en panna som eldas för värme kan det vara bättre med en genomströmningsberedare som sedan är kopplad till en ackumulatortank. Tack vara tanken behöver man inte elda lika ofta då tanken kan hålla värmen på vattnet.

Mycket stora behov av varmvatten

Finns ett mycket stort behov av varmvatten – eller ett ovanligt litet behov – kan en genomströmningsberedare väljas. Här värms vattnet på ett lite annat sätt. När vattnet strömmar via beredaren så värms det upp. På detta sätt kan inte tanken ta slut då vattnet hela tiden värms upp när det strömmar genom beredaren.

Detta kan vara smidigt om man behöver tappa upp mycket stora mängder varmvatten. Men det kan även vara ett lämpligt sätt om man tappar upp extremt lite vatten. Men det finns en stor nackdel.

Dessa varmvattenberedare drar betydligt mer ström än de men klassisk ackumulatortank. Det är därmed få privatpersoner som har denna lösning. Det blir även en kraftig belastning på elnätet precis när den används. Därmed finns även begränsningar gällande var den kan placeras utifrån att säkringarna lätt kan gå.

Material på tanken

Man måste även avgöra vilket material det behöver vara på tryckkärlet. Det kan exempelvis vara rostfritt eller emaljerat. Här är det framförallt PH-värdet som är avgörande.

I det fall de är tillverkade av rostfritt stål sker uppvärmningen av vattnet med en elpatron.

I det fall man väljer emaljerad tank får man däremot absolut bästa skydd mot korrosion. I vissa delar av landet är detta enda alternativet då PH-värdet kan påvisa för hög korrosionsrisk med rostfritt kan påverkas för mycket.

En del tillverkare har uppvärmning via skyddstub vilket kallas för indirekt uppvärmning. I dessa är det en värmespiral och genom att värmekällan aldrig vidrör vattnet minskas ännu mer effektminskningen.

Inspektion – Inköp – Installation

Vilken slags varmvattenberedare som passar bäst för ert hus kan vara svårt att själv avgöra. Är det större modeller, och kanske omdragning av värmesystemet, som ska ske går det alltid att få en gratis offert från hantverkare på arbetet. De kan även ge råd om vilken modell som bör köpas. Att få en inspektion av värmesystemet är en fördel just för att man kan få råd och tips man annars inte hade tänkt på.

Att tänka på när man anlitar underkonsulter

9 sep 2018

Många företag driver sin verksamhet med hjälp av anställda och när de får in fler uppdrag så väljer de helt enkelt att anställa fler medarbetare. Det finns både fördelar och nackdelar med det arbetssättet och tydligt är att ett antal företag numera väljer att gå en annan väg. 

Det finns de som istället för att anställa väljer att anlita underkonsulter som hjälper dem med uppdragen. Det är inte helt ovanligt om man arbetar som exempelvis byggkonsult att man sköter upphandlingar av stora byggen och sen fördelar ut arbetet på underentreprenörer. Här kommer vi att ta upp några saker som är bra att tänka på om man anlitar underkonsulter. Några saker att ha i åtanke är bland annat:

 • Kompetensbrist
 • Riskerna
 • Möjligheterna

Kompetensbrist

För den som är byggkonsult i en stor stad som Stockholm så är det inte lika stora problem med kompetensbrist. Det finns väldigt många människor och därmed ökar sannolikheten att man hittar någon som kan hjälpa en med ett visst uppdrag. 

När det kommer till att få tag på underkonsulter så är Stockholm en bra stad eftersom det finns väldigt många egenföretagare och i princip alltid någon som för tillfället har brist på jobb och därmed tacksamt tar emot nya uppdrag. Utmaningen kan vara om det behövs specialistkompetens som exempelvis en sprängtekniker eftersom det inte alls är lika givet att någon med en så ovanlig kompetens har valt att starta eget företag. För den typen av kunskap så kan det vara så att stora företag anställer personer, utbildar dem inom flera områden och ser till att ha kompetensen tillgänglig internt när den väl behövs.

Riskerna

Några av riskerna när man är byggkonsult och anlitar underentreprenörer för uppdragen är att man inte har chansen att kvalitetssäkra personalen på samma sätt som med sina egna anställda. Man kan förstås försöka anlita dem som man av erfarenhet vet är bra på sina respektive områden men om man växer och redan har dessa entreprenörer uppbokade på annat håll så måste man ibland pröva nya kort. En anställd kan man lättare utbilda, kvalitetssäkra och ställa krav på när det kommer till både kunskap och säkerhet. En extern firma som man hyr in har en annan frihet i sitt arbete och kan därmed vara en stor möjlighet eller en stor risk beroende på hur bra de är på sitt jobb. 

Ytterligare en riskfaktor är att oavsett hur många entreprenörer man tar in och hur bra de än verkar vara på sitt jobb så vet man inte om de har dubbelbokat sig eller inte. Det innebär att en samarbetspartner kan tacka ja till ett uppdrag för att sen åka iväg och göra jobb på andra platser i Stockholm. Risken för förseningar på grund av faktorer som man själv inte kan kontrollera ökar därmed jämfört med att genomföra uppdragen med hjälp av egna anställda. Läs mer om byggkonsulter i Stockholm och klicka på denna länk.

Köpa villa med installerade solpaneler en bra affär

16 aug 2018

Letar du efter en ny bostad, eller letar du mest på skoj efter fina villor på hemnet.se? Här vill vi betona några viktiga faktorer att ta med i beaktande när det kommer till att välja villa för framtiden.

Renoverat kök och badrum

Bland det viktigaste man brukar tänka på när man väljer och vrakar bland nya hus, är hur nyss den tidigare ägaren har renoverat villan. Bland det viktigaste är datum för renoveringen av kök och badrum. Är det många år sedan som man renoverade dem, och det har gått cirka 20 år sedan någon senast renoverade kök och badrum, kan man befara att VVS-rör bör bytas ut, kaklet, klinkern och badrumsinredningen behöver rias ut och ersättas med nytt. Samma är det med kök och våtrumsytorna som har blivit slitna. Då får man räkna med det när man köper huset. I och för sig brukar sådana villor gå för en billigare peng än nyrenoverade hus. Har man en speciellt stil som man gärna vill ha i inredning, är det ingen dum idé att köpa ett hus som behöver renoveras för ett billigare pris och sedan göra om huset invändigt.

Radon- asbest- och fuktbesiktigat hus

Här är det verkligen viktigt, speciellt om det är hus som är byggt före 1980-talet, att någon har asbest- och radonbesiktigat huset, då både asbest och radon ingick i många byggmaterial som man använde den tid som huset byggdes under. Även moderna hus kan även ha drabbats av fukt, och det är inte alltid som fukt syns eller känns på lukten. Därför kan man mycket väl fråga om det, innan man bestämmer sig; har någon fukt-, radon- eller asbestbesiktigat huset? OM itne bör man göra det själv, genom att anlita ett företag som arbetar med liknande och be dem utföra en sådan besiktning. Då vet man säkert hur det står till med huset och att man innan man flyttar in måste göra en sanering av huset. Då kan man förhandla ner priset också.

Milövänlig el

En sista viktig sak, som vi gärna betonar här, är att titta på om huset har installerat möjligheten för någon miljövänlig energi. Finns det till exempel solpaneler på taket? Har den tidigare ägaren låtit göra det, är det en stor fördel att välja ett sådant hus. Då har den tidigare ägaren redan betalat för solpanelerna och den som flyttar in efter det, får tillgång till gratis el. Och den el som solpanelerna tillhandahåller kan man sedan sälja vidare till det allmänna elnätet. Det är en stor fördel och antagligen ett bra köp.

Så hittar du villan i Uppsala

8 aug 2018

Letar du en villa i Uppsala? Bara i Uppsala finns det ett 1.000-tals villor, både nyproducerade villor och äldre sådana. Letar du bland de hus som finns uppsatta på olika mäklarnas hemsidor kommer du att se att priserna är något lägre än motsvarande objekt i Stockholm. Det är något som är bra att utnyttja. Har man möjlighet att arbeta i Stockholm, som har något högre löner än resten av landet, och köpa ett hus i Uppsala som har något lägre priser än i Stockholm, kan det vara en bra affär.

Kommunikationerna bra att pendla till Stockholm

Det är inte alla som hittar det jobb som de vill ha i Stockholm, även om man vill flytta dit, köpa sig ett hus och njuta av ett tempo som inte är lika högt som det i Stockholm. Enligt låneinstitutet SBAB, tjänar den som väljer att arbeta i Stockholm, men bo till Uppsala: 

– Beräkningen visar att den som vill komma ner i månadskostnad för boendet bör överväga att titta på en villa utanför Stockholmsregionen. Har du möjlighet att jobba på distans och ha flexibla arbetstider ökar chanserna att få livspusslet att fungera. Glöm inte att räkna med en högre kommunalskatt och andra kostnader som flytten kan medföra, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB, i ett pressmeddelande.

Uppsala är billigare att bo i än Stockholm

Deras beräkningar visar att Uppsala är en billigare stad att bo i. En villa som kostar 4,1 miljoner kronor i Uppsala, kostar 6,3 miljoner i Uppsala. Det ger sammanlagt en lägre månadskostnad för villan i Uppsala. Att pendla mellan tar ungefär 30 minuter och varje dag går et 35 tåg mellan orterna.

Räknar man med att det cirka 30 minuter att ta sig till tågstationen i Uppsala, från sitt hem, och att man behöver 20 minuter från Centralstationen i Stockholm för att komma till sitt arbete, innebär det att det tar 80 minuter från dörr till dörr att pendla varje dag. Många kontorsarbeten går dessutom att arbeta hemifrån någon dag i veckan, vilket kan möjliggöra en pendling till och från Uppsala till arbete i Stockholm.

Anlita mäklare för att hitta bostad i Uppsala

När du behöver en mäklare för att hitta villan som du önskar är det bra att anlita en mäklare som kan hjälpa dig till ditt livs affär. Jämför även olika priser på hus på mäklarnas hemsidor. Ju fler hus du tittar på och jämför priser, desto bättre uppfatting får du om vad husen kan kosta och vad du själv önskar av en villa i Uppsala. Läs mer om en mäklare i Uppsala på roimakleri.se.

Att köpa mark på landet för att bygga på

27 jul 2018

Det tycks bli allt vanligare att man köper en tomt och tar hjälp av en hustillverkare för att få sitt drömhus – i ett drömläge. Särskilt vanligt är det kanske bland stadsbor som romantiserar det lantliga livet och söker sig en bostad en bit utanför större städer som exempelvis Stockholm eller Uppsala. Med det sagt är det inte på något sätt ovanligt att markägare förlänger sin mark för en nybyggnation. Att köpa mark är dock inget som görs på en minut. Ska man bygga finns det många faktorer man behöver ta hänsyn till. Täcker budgeten kostnader för till exempel fiber, vatten, avlopp och elanslutning? Eller behöver du hitta en tomt där det här redan finns? Många hustillverkare tar på sig ett stort ansvar för kunden och hjälper även till att hitta mark – men det är långt ifrån alla som gör det.

Fördelar med att köpa mark på landet

En klar fördel med att köpa mark utanför storstäderna är att man potentiellt kan få väldigt mycket för pengarna. Bor man i en närförort till exempelvis Uppsala, blir man säkerligen förvånad över vad man kan få om man bara tar sig en timme med bil norrut. Kostnaderna per hektar, eller kvadratmeter om man så vill, kan sjunka drastiskt beroende på var man befinner sig rent geografiskt i landet. Hittar man bara rätt tomt och hustillverkare är chanserna goda att man kan få sitt drömhus till ett mycket bra pris. En annan stor fördel är givetvis att du har lite större valfrihet. Kanske vill du ha en sjötomt med ett envåningshus? Förmodligen finns det ganska få dylika objekt ute på marknaden idag, och man kan få vänta lägen på att rätt bostad ska dyka upp. Att hitta en sjötomt som inte är byggd på är desto enklare, om man bara inte är alltför kräsen med läget.

Nackdelar med att köpa mark på landet

Visst är det kul att själv få utforma sin drömbostad på en drömtomt man hittat – men det är också väldigt utmanande. Ett vanligt problem som kan vara svårt att lösa, är att hitta duktiga hantverkare (för du kan inte göra allt själv) som är villiga att resa långt. Problemet uppstår just eftersom många gärna köper mark som är ganska avskilt. Naturligtvis är gradskillnaderna av betydelse. Köper du en tomt en timme från Uppsala är det säkerligen inga problem. Om du inte hittar några i orten där huset ska byggas, kanske VVS- montörer och elektriker kan resa dit från Uppsala givet att du betalar resekostnader givetvis. Som nämnt lite högre upp kan vissa hustillverkare ibland bistå med detta (om de har samarbeten, kontakter eller liknande) men det är inget man bör räkna med.

Se till att nästa hyresgäst blir nöjd med bostaden

19 jul 2018

Ska du köpa en ny villa? Eller har du redan gjort det? Då har du mycket att stå i. Det är inte bara att packa ihop sina saker och flytta in, även om de flesta av oss önskar att det vore så. Visst skulle det väl vara härligt om man hade en hel stab med folk som skötte allt det där som är jobbigt; flytta alla möbler, bära alla lådor, städade hela ens gamla lägenhet och flyttade in alla ens möbler och saker, packade upp allt så att de fanns på rätta ställen och så att det bara vore för dig att gå in i din nya bostad, sätta tandborsten på rätt ställe och bo på din nya plats? Tänk att det där inte är omöjligt längre. Med Rut-avdraget har du möjlighet just till detta!

Rut-avdraget gör så du inte måste göra allting själv

Med Rut-avdraget kan du dra av så att du slipper betala så mycket för att få en flyttfirma att både packa allt, städa rent efter sig och dig. Sedan bär de alla saker, kör flyttbilen till rätt adress, bär in allt och packar upp allt. Sedan är det bara för dig att gå igenom alla dina saker och se till att inget har gått sönder i flytten. Sedan betalar du och du bor på ditt nya ställe. 

Många flyttfirmor har börjat med flyttstädning just för att kunna erbjuda ett helt paket; där de erbjuder allt, eller bara någon del av vad det innebär att flytta. Då kan de erbjuda allt från packning, bära möbler, packa upp eller bara flyttstädning. Ofta vill många kunna anlita ett företag när det kommer till flytt som enbart gör någon del av flytten. På många sätt kan just ett tjänsteföretag hjälpa till att flytten inte blir så tung som om man gjorde allting själv.

Anlita firma för flyttstädning i Malmö

Bor du i Malmö kan du välja mellan ett 20-tal olika städfirmor just för detta ändamål. Att flytta i en så stor stad som Malmö kan innebära att man måste transportera sitt bohag i långa sträckor. Då vill man ogärna behöva köra flyttbilen många gånger längs samma sträcka och kanske vill köra endast en gång. Det det vara behändigt att kunna få flyttstädningen av ett företag, medan du kan packa dina saker och själva bära möbler och pick och pack till det nya stället. Särskilt bra är det om du vet med dig att du inte är duktig på att flyttstäda, eller inte gar gjort det förut. Då kan det vara praktiskt att få ett företag som har gjort det många, många gånger och som vet exakt hur man ska göra. Lycka till med flytten!

Viktigt med markarbetet när du bygger hus

10 jul 2018

Vi kanske inte behöver påpeka det självklara, men vi gör det ändå. Det är viktigt med att grunden blir bra när du bygger ett nytt hus. Huset blir sällan bättre än den grund som huset står på. Ju högre hus du ska bygga, desto längre ner behöver du gräva för att lägga en stadig grund till ditt hus. Hur mycket och hur djupt du bör gräva beror på både tomtens beskaffenhet och husets storlek och höjd. Allt är beroende av storlek. En stor tomt kostar mer att schakta än en liten, ett stort hus kostar mer att schakta än ett litet och så vidare. Ju längre ner du behvöer gräva kostar mer än om du gräver grunt. Inga konstigheter eller hur. 

Priset beror på var i landet du vill gräva

Priset för markarbetet beror också på var i landet som grävningen ska ske. Säg att du vill gräva 400 kvadratmeter i Stockholmtrakten och bara behöver gräva cirka 100 millimeter över marken, då kostar det ungefär 248.000 kronor. Priset kan dock variera från fall till fall. Detta är endast ett beräknat pris på ett ungefär. Vill du gräva samma yta men i Västerbotten kan hela grävningen däremot gå på cirka 297.000 kronor. Begär du samma tjänst i Blekinge, kommer det kosta dig ungefär lika mycket som i Stockholm.

Så kan du sänka priset på grävningen

Skulle du kunna tänka dig att behålla schaktmassorna på tomten, kan du få ner priset. Dessutom kan du sänka priset ytterligare genom att dra av en tredjedel av arbetskostnaden med ROT-avdraget. De flesta företag gör ROT-avdragsansökningarna för sina kunder, så att de slipper trassla med ansöknignsblanketter. Dessutom slipper de se det dyrare priset. Läs mer på markarbetenstockholm.nu för mer information om markarbeten i Stockholm.

Även andra markarbeten gäller grävningar

Även om de flesta grävarbeten gäller husgrunder kan ett sådant företag även arbeta med andra grävarbeten, som dräneringar, sprängningar, ledningsarbeten och vägarbeten. Speciellt just nu är det många uppdrag som läggs på företag som arbetar med markarbeten i Stockholm, då det byggs mycket i området. Vägar anläggs och politiker och byggherrar försöker bygga bort bostadsbristen. Därför finns det gott om arbeten i länet. Det gör att priset på markarbeten sänks under den tiden som både efterfrågan och tillgången är stor – för tillfället i alla fall.

För tillfället läggs mycket arbete på de olika motorleder som leder bort trafiken bort från Stockholms innerstad. Stockholmarna har länge velat få bort den tunga trafiken och har velat bygga motorvägarna runt Stockholm, ända sedan 1980-talet.

Bygga altan på huset höjer värdet

27 jun 2018

Många som vill sälja sitt hus sätter igång med renoveringar av badrum, kök och rum i huset som inte har sett en renovering på 20 år. Det är viktigt och bra och hjälper alla till att höja värdet på ett hus. Här vill vi påminna om att även en inbyggd altan vid huset hjälper till att höja värdet på ett hus. De flesta önskar sig en plats utanför huset där man kan sitta och inta sina måltider. En plats där festen kan hållas under heta sommarkvällar. För bara några år sedan var det inte lika vanligt med altaner. Har man ett hus som är byggt för flera år sedan, säg 30,40 eller till och med för 50 år sedan, byggde man inte hus med altaner. Nu byggs de flesta hus med altan och med tanke på att husägarna gärna vill kunna sitta utomhus.

Bygg en neutral altan

Är det så att ni bestämmer er för att höja värdet på huset med en altan är det bäst att bygga en "neutral" altan. En sådan altan som de flesta kan tycka om och som fyller viktiga funktioner. Här tycker vi att det är bäst att låta ett företag bygga altanen så att ni vet att kvaliteten på altanen blir så pass bra att det höjer värdet på huset. Dels kan daltanen bara byggd med trallar. De flesta gillar vanliga trallar av trä till sin altan. Tänk också på att altanen bör ha ett räcke för att se gediget och bra ut. Kanske man behöver bygga en trappa i anslutning till altanen så att man enkelt kommer till altanen från trädgården.

Låt nästa husägare bestämma fler funktioner

Är det sedan någon som vill glasa in sin altan är det bättre att låta nästa husägare göra det. Sådant har med smaksaker att göra och det är svårt för någon som säljer att veta hur nästa ägare vill ha sin altan. På samma sätt är det med att bygga in pool, badtunna eller en grill i altanen. Det är bättre att nästa husägare får bestämma om de vill ha en sådan funktion. Det enklaste är att bygga en slät, och enkel altan.

Anlita proffsen

Om du inte känner till någon som kan bygga altaner, kan man alltid fråga vänner, släkt och bekanta om de känner till någon som kan bygga en altan. Om inte kan du enkelt googla bygga altan, och sedan skriva in din ort i Googles sökfält. Då får du upp flera förslag på företag som bygger altaner där du bor. Läs mer om ett erfaret företag med utbildade hantverkare, som har ansvarsförsäkring och nöjd-kund-garanti på sina altanbyggen på: http://www.byggaaltan.biz.

När det finns gamla golv i din nya villa

18 jun 2018

De allra flesta som köper en villa, gör ju det, inte bara som en investering för framtida försäljning, även om det kanske finns en och annan som gör det. De allra flesta köper en villa som de vill bo i för många år framåt. Då är det andra faktorer som väger in när man väljer ett hus. Kanske närheten till skola, dagis, eller arbetet, charmen med huset, området kring huset och så vidare är viktigast.

Det är mycket sällan man helt kritiskt värderar huset i pengar, och framtida kostnader för renoveringar, även om de faktorerna även väger in för mågna, men som kanske inte är avgörande för själva beslutet. har man till exempel gamla golv i sitt nya hus, behöver man inte nödvändigtvis lägga nya golv. I många fall bör man och kan man överväga en golvslipning i stället. Här rekommenderar vi det – om det bara går.

Miljön vinner på en golvslipning

Här vill vi slå ett slag för miljön som skonas mycket mer vid en enkel golvslipning. Det kräver så mycekt mer av jordesn resurser och energi att tillverka nytt golv, jämfört med att slipa det. Dessutom finns det en charm i att behålla ursprungliga golv i ett gammalt hus. Slipar du golven, behåller du charmen med de gamla golven, samtidigt som du får nästan som nya golv, ändå. Det är otroligt vad golvsliparna kan åstadkomma nu för tiden. 

Nya maskiner tar fram ny finish

De nya maskiner som finns numera, kan ta fram materialet så mycket mer och bättre än förut. De se dessutom till att det inte yr upp en massa damm, såsom de äldre maksinerna gjrode förut. I dag dammsuger de samtidigt som de slipar gamla golv. Det innebär att det inte lämnar efter sig en massa, fint damm, kvar i ditt hus. Istället ser maskinerna till att på ett effektivt sätt nedast lämna kvar ett vackert golv. Efter golvslipningen behandlas ytan med olika medel som gör att golvet fortsätter hålla i 20,30 år till, minst.

Välja firma som slipar golvet

Du bör anlita en firma som är miljömedvetna och kan slipning av golv. I Stockholm, liksom på mågna andra ställen i Sverige, är det inte svårt att få tag i miljömedvetna hantverkare som ser golvslipningens fördelar och kan på ett kompetent sätt i sann byggnadsvård slipa om golv. Börja med att googla slipa golv Stockholm om det är i Stockholm som du vill slipa om golv, annars skriver du den ort där du bor i Googles sökfält. Då får du upp ett antal sådana företag. Välj då något av dem och be om offert och referenser. Lycka till! Kom ihåg att du gör ett val som verkligen är miljövänligt när du slipar golv i Stockholm!

Har du sett över din säkerhet på ditt tak?

15 jun 2018

Den som har sett hantverkare som är vana att arbeta på höga höjder vet att de klarar av otroligt arbete som både innebär tunga lyft och vana att länge vistas på höga höjder. Här hoppas vi ju att de flesta har förstånd att alltid bära hjälm och säkerhetslina. Ingen blir glad över att finna en hantverkare nedanför sitt arbete. Här är det alltid arbetsgivaren som har det totala ansvaret för att hantverkaren kan arbeta säkert. En hantverkare har alltid några minimikrav på arbetsgivare att förse hantverkaren med lägsta möjiga säkerhet. Då handlar det om några vikiga komponeneter.

Arbetsställning för arbeten över 2 meter höga

Alla arbeten som sker över 2 meter över marken ska ha en byggnadsställning. En arbetsställning är för att den som arbetar på hög höjd, som tak, ska kunna transportera byggmaterial på ett säkert sätt och kunna ta emot sig ifall olyckan skulle vara framme. Detta vet vi att det fuskas en hel del med – tyvärr. Många liv hade antagligen ha räddats ifall en arbetsställning hade varit på plats där den hade behövts.

Säkerhetslina – livlinefäste

En säkerhetslina är ett absolut måste och den ska vara fäst i ett livlinefäste som sitter på taket. I den ska en hantverkare kunna fästa sin säkerhetslina, som ska förhindra fritt fall från tak.

Hjälm

En hjälm är absolut minimikrav för en hantverkare som befinner sig på tak för arbete. Man kan tycka att det är ett litet skydd om nu faran skulle vara på taket, men med tanke på att detta är minimum, finns det fler produkter som kan rädda bålen och ben och armar.

Bärläktstege – takstege – nockräcke 

Här gäller det att det ska finnas stegar som hantverkarna ska kunna röra sig längs och "handtag" på taket som hantverkaren ska kunna ta tag i under arbetets gång. Ofta har en hantverkare tunga material som ska hanteras på taket, vilket gör att han eller hon behöver olika hjälpmedel för att inte tappa balansen.

Anlita hellre proffsen än gå upp själv

Det är ju mycket svårt för en lekman att ge sig upp på tak och arbeta med tunga material, än mindre veta vad som ska göras på taket. Det är ju mycket viktigt att arbetet på taket sker på ett professionellt sätt för att undvika framtida skador. Då är det lättare att anlita en takläggare som vet exakt hur det ska göras. Har man ett tak som ska renoveras, läggas eller repareras till exempel i Umeå, finns det ett tiotal olika sådana hantverkare. Vilka är bäst? Vad ska man ens titta efter för att kontrollera kvaliteten på arbetet? Börja med att googla  tak Umeå då får du flera förslag på firmor som arbetar med detta i Umeå. Bor du inte där skriver du in din ort för förslag på orten där du bor. Ta kontakt, be om offert och referenser. Läs mer om takläggare i Umeå på: tak-umeå.se.

Se upp på taket

5 jun 2018

Är det länge sedan som du kontrollerade ditt tak senast? Har man hus är taket bland det viktigaste som finns på huset. Har man stabil grund och stabila väggar, spelar det egentligen ingen roll om taket läcker. Vad ska du med stabil grund till eller stabila väggar till om du ändå råkar ut för fukt- eller vattenskada på grund av att taket inte håller tätt? Ett vanligt tak av tegelpannor behöver ses över åtminstone efter 20 år. Om du vet att det är så länge sedan taket sågs över är det hög tid att göra det nu. Kanske du behöver se över undertaket, byta ut trasiga tegelpannor, eller varför inte lägga ett helt nytt tak? Men vad kan det kosta att lägga om sitt tak? Svaret är beroende på hur stort taket är och vilket byggmaterial som du väljer. 

Så mycket kostar olika tak

Här går vi igenom vad de olika byggmaterialen kan kosta. Vi börjar med det mest kostnadsmässiga och sedan i fallande pris

Tegeltak – kostar allt mellan 200-250 kronor per kvadratmeter. Tegel har den fördelen att det är det mest klassiska utseendet. Det har använts i Sverige i tusentals år och är det vi oftast förknippar med tak. Under medeltiden använde man detta som tak till kyrkor. Under 1600-talet använde man detta till herrgårdar och framför allt till byggnader i städerna då det var mindre brandfarligt än trätak. Det var först under 1800-talet som man började använda det till vanliga boningshus.

Shingeltak – kostar allt mellan 170-230 kronor per kvadratmeter. Detta material består av glasfiberväv som har impregnerats och täckts med oxiderad asfalt. I asfalten ligger en yta med krossad Shiffer eller korn av mineraler och gör den motståndskraftig mot fukt och väta. Skifferkornen gör taket motståndskraftigt mot solens starka strålar. Detta material är relativt lätt att lägga själv.

Betongtak – kostar allt mellan 160-210 kronor per kvadratmeter. Betongen är som bekant mycket hållbart. Betong på tak har inte slagit igenom nämnvärt i Sverige, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den långa hållbarhet som betong har. Kanske beror det på att betong gör taket relativt tungt. Då är tegeltak med levande.

Plåttak – kostar allt mellan 150-200 kronor per kvadratmeter. Man kan lägga plåttak själv, men avser man att lägga en falsad plåt på taket, måste man anlita en professionell takläggare eftersom det krävs kunskap om hur sådan plåt ska läggas på huset. Ett plåttaks svaga punkt är skarvarna och därför är det viktigt att man vet hur man skarvar det, samtidigt som det är mycket viktigt att underarbetet görs med millimeters precision.

Papptak – kostar allt mellan 100-150 kronor per kvadratmeter. Papptak är inte gjort av papp, trots namnet. Men till en början gjordes papptaket av takpapp, stenpapp och i ark som lades i mönster, liknande skiffertak. Under mitten av 1800-talet lade man papptak med tjärpapp, som tillverkade i långa våder som lades vertikalt från nick till takfot. I början av 1900-talet lades papptak ivåder som lades horisontellt.

Vilken takläggare ska du välja?

Valet på byggmaterial till tak beror på hur mycket du kan tänka dig att lägga på ditt tak. När det kommer till arbetskostnaden på cirka 20.000 kronor efter ROT-avdraget, för ett tak på cirka 120-130 kvadratmeter. Bor du i Jönköping har du mer än 40 takläggare att välja mellan. Så vad ska du titta på när du väljer takläggare? Du kan alltid googla takläggare Jönköping och därefter ta kontakt med några av de takläggare du får som förslag av Google. Be om offert och referenser. Om något av företagen ger dig garanti på sitt arbete eller på sina tak bör du välja dem, eftersom det innebär att de då är noggranna både med materialval och sitt eget arbete. Här rekommenderar vi att inte enbart titta på pris, utan till helheten. Du vill ju inte ha en takläggare som fuskar med ditt tak, eller hur? Läs mer här om takläggare i Jönköping på: http://www.takläggarejönköping.nu.

Köpa villa och bygga Attefallshus

30 maj 2018

En villa kommer ofta med andra möjligheter som man kanske inte räknat med till en början. Tomten är ett exempel på en sådan möjlighet där man som villaägare kan förändra lite hur man vill. Det vi ska titta närmare på här gäller utökade behov och hur man kan stilla sådana genom att nyttja sin egen tomt. En familj som växer och ser att barnen blir äldre kan komma att behöva mer yta.

Ska man bygga ut det befintliga huset så kostar det pengar och det tillkommer dessutom en massa byråkratiskt gissel då man måste ansöka om bygglov. Ett bygglov som kostar pengar och som måste godkännas av sakkunnig person på Byggnadsnämnden. Det är något som kan ta tid och det kan innebära att den planerade byggnationen inte blir av då den helt enkelt inte godkänns. Det kan också – som många upplever – bli så att man tappar sugen och låter allting rinna ut i sanden.

Här finns det alternativ. Sedan 2014 så finns det nämligen en byggnad som är möjlig att resa utan något bygglov: ett Attefallshus. Attefallshuset finns i två variationer om har olika regler som måste följas.

Dels så har vi ett väggfast Attefallshus som man kan bygga som en tillbyggnad. Det får ha en area om maximalt 15 meter2. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida det befintliga huset. I övrigt så går det att inreda som man själv önskar – en ny köksdel, ett uterum, en bastu med relax, ett sovrum och så vidare.

Bygg- eller köp ett fristående Attefallshus

Den andra varianten är den mest populära. Ett fristående Attefallshus. Det byggs direkt på tomten och sitter inte fast i den befintliga byggnaden. Det fina med ett sådant är att det är möjligt att bygga som ett ren komplementbyggnad och där man således kan inreda det som ett året-om-boende. En perfekt lösning för den växande familjen där exempelvis tonåringen kan flytta ut - och ändå vara kvar i hemmet.

En annan lösning – och som var lite av tanken med ett fristående Attefallshus – är att hyra ut det. Det finns många städer i Sverige som har en klar bostadsbrist och här kan man alltså använda sitt Attefallshus för att dels lindra på bördan och dels också tjäna pengar på köpet.

Vi ska även tillägga att du själv väljer vad du vill använda denna byggnad till: garage, förvaring, carport, bastu och så vidare. Så länge du håller dig till de givna reglerna så är det din egen fantasi och dina behov som sätter begränsningarna. Ett fristående attefallshus kan man köpa och få levererat direkt hem till sin tomt. Det är en smidig lösning där man lämnar över allt ansvar till en entreprenör.

Det kostar lite mer, men å andra sidan så kan man själv också välja vilken design man vill ur leverantörens katalog. Man vet vad man får, helt enkelt, och kan direkt börja använda byggnaden. Det enda som krävs är att grunden är färdigställd och att – om man vill – ha förberett för vatten och avlopp. Resten sköter företaget.

Viktiga regler för Attefallshus

Vad är då reglerna för ett fristående Attefallshus? Enklast blir om vi radar upp de viktigaste här nedan:

 • 25 meter2 - 4 meter högt: För att det ska få kallas för ett Attefallshus så får arean inte överskrida 25 meter2 och takhöjden – mellan mark och taknock – får inte vara högre än fyra meter. Köper du ett attefallshus som levereras färdigbyggt så är naturligtvis detta byggt enligt reglerna. Bygger du själv så får du tänka till lite.
 • Startbesked: Det är – trots att bygglov inte fordras – inte bara att smälla upp ett fristående Attefallshus på sin tomt. Du måste först göra en anmälan – och invänta ett startbesked - till Byggnadsnämnden i din kommun. Detta kommer med en avgift som – tyvärr - är varierande. Kommunerna i Sverige sätter sina egna priser och det innebär att du i vissa fall får betala kanske 2000 år, i andra fall så mycket som 10.000 kronor. Det här, behöver regleras då det helt enkelt inte är rättvist. Till dess så får du lov att kolla upp hur stor kostnad som begärs i din kommun.
 • Avstånd till grannen: Ett Attefallshus får ej byggas närmare än 4.5 meter från tomtgränsen utan ett medgivande från grannen. Skulle det handla om närmare än 4.5 meter från en väg, en cykelbana eller en gångväg så ges ingen dispens. Gällande grannarna så kan det vara bra att kontakta dem och - till viss del - involvera dem i dina planer. Ditt Attefallshus kanske blir skrymmande och skymmer utsikt/sol även om du håller dig inom reglerna. Kanske kan en annan placering vara möjligt för att undvika framtida osämja er emellan.

Köpa spabad till villan

23 maj 2018

När man har köpt sin drömvilla och renoverat och inrett den till perfektion, är det dags för nästa projekt: tomten. Många villaägare bygger med åren upp fantastiska trädgårdar med planteringar, rabatter, stigar och pergolor. Ett mycket bra sätt att göra sin trädgård attraktiv året om är enligt vår mening att köpa ett spabad och installera i anslutning till huset, gärna på altanden eller inom rimligt gångavstånd till huset.

Det perfekta villalivet

Ett spabad är en sorts jacuzzi för utomhusbruk som rymmer två eller fler personer. Det har massagemunstycken och ofta även bubbelfunktion. I ett spabad sitter du bekvämt och säkert året runt, vilket gör att man verkligen kan njuta av trädgården under alla årstider Du håller säkert med om att det finns något visst med att sitta med en whisky en kall vinterdag med din livspartner, se hur snökristallerna gnistrar i träden och hur småfåglarna plockar frön ur fågelmataren, och samtidigt känna dig varm och bekväm medan en vattenstråle masserar din rygg.

Att installera ett spabad

Ett spabad kan installeras vartsomhelst där det finns en plan yta. Dock är det ganska tungt och ska helst ha en gjuten platta att stå på. Ett alternativ kan vara en paddad stenmjölsbädd, med hård cellplast ovanpå. Man kan också placera ett spabad på altanden, kanske det bästa stället om man har en stor altan. Då har man dessutom nära till altandörren, något som garanterat gör att man kommer att utnyttja badet mer under vinterhalvåret.

För att installera ett spabad krävs helst en VA-kunnig hantverkare, och även en behörig elektriker. Vill du att spabadet ska bli en tillgång för villan och kunna användas säkert är det av yttersta vikt att det installeras korrekt. Fel inkopplat kan ett spabad bli livsfarligt.

Lär barnen respekt för vatten

Har du barn är det också viktigt att du lär dem om hur man beter sig i och kring ett utomhusbad. Har de rätt respekt för vattnet kommer ni hela familjen att kunna njuta av sköna bad tillsammans året runt. Man ska dock aldrig låta mindre barn bada ensamma i ett spabad, som vuxen bör man alltid hålla ett vakande öga på barnen när de badar. Spabadet har dessutom ett lock som alltid ska ligga på när det inte används och ingen vuxen är i närheten.

En värde- och humörhöjare

Ett spabad är en investering som verkligen höjer värdet på villan och bidrar till att göra hela trädgården till en lustfylld plats. Låt det utgöra en utgångspunkt för resten av trädgården och planera odlingar och rabatter runt om. Man kan även bygga in ett spabad med jord och plantera gräs runtom och på så sätt verkligen göra det till en del av naturen. Fantisera fritt kring hur du vill att din trädgård ska bli för att din drömvilla verkligen ska bli allt du önskat dig.

När du bestämt dig för optimal placering av ditt spabad kontaktar du en återförsäljare som kan hjälpa dig att hitta rätt modell och även hjälpa dig med installationen. Börja planera idag så har du snart ett skönt spabad att krypa ner i när du vill, oavsett årstid.

← Äldre inlägg